CENTURY 21 ב-Belgium

Drève Richelle 161 B / 10 - B-1410

Waterloo, Belgium

טלפון: +32 (0)2 721 21 21

פקס: +32 (0)2 357 52 21

[email protected]


בלגיה

 כמה עובדות

בלגיה, בשמה הרשמי הממלכה של בלגיה, היא מונרכיה פדרלית במערב אירופה. היא מייסדת האיחוד האירופי ומדינה מארחת למטה האיחוד האירופי וכמה ארגונים בינלאומיים אחרים כמו נאט״ו. בלגיה משתרעת על-פני שטח של 30,528קמ״ר ואוכלוסייתה מונה כ-11מיליון איש.

יחד עם לוקסמבורג ו הולנד, בלגיה היא חלק מהאיחוד הכלכלי, התרבותי והגאוגרפי הידוע בכינויבנלוקס.

בהיותה הגבול המקשר בין אירופה הלטינית והגרמאנית, בלגיה היא בית לשתי קבוצות לשוניות עיקריות - דוברי ההולנדית (כ- 59%), רובם פלמים בצפון פלנדריה ודוברי הצרפתית (כ- 41%), רובם וואלונים, בדרום ואלוניה, וכן קבוצה קטנה של דוברי גרמנית במזרח ואלוניה. אזור בריסל-הבירה, דו-לשוני באופן רשמי, הוא מובלעת דוברת צרפתית בתוך האזור הפלמי.

בשנת 2011, הגיעה האוכלוסייה הזרה בבלגיה ל- 1,170,000איש, שהם 10.6%מכלל האוכלוסייה במדינה. אזרחי המדינה שנולדו מחוצה לה מהווים 15%מכלל האוכלוסייה. משנת 2008, מרוקו היא המדינה ממנה מגיעים רוב המהגרים, אחריה צרפת, הולנד ואיטליה.

השלכות משפטיות / השלכות מס על קונים זרים

אינך צריך להיות אזרח כדי לרכוש נדל״ן בבלגיה.

נציג CENTURY 21®יסייע בידיך בהבנת הליך קניית הנכס, אבל אנו מציעים להיעזר ביועץ מס בנוגע להשלכות המשפטיות והשלכות המיסוי בבלגיה ובמדינת המוצא שלך.