הודעת פרטיות

 עודכנה לאחרונה ב-18 בדצמבר 2020

חברת Century 21 Real Estate LLC והחברות המסונפות אלינו וחברות הבנות שלנו (יחדיו, "אנו," "שלנו," או "אנחנו") מחויבות לפרטיות ולשקיפות בשיטות איסוף המידע שלנו. בהודעת פרטיות זו (להלן: "ההודעה") אנו מתארים כיצד אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לחשוף ולעבד בדרך אחרת מידע אישי שקשור לאתרי האינטרנט שלנו (כל אחד מהם להלן: "אתר") ולאפליקצייות לנייד (כל אחת מהן להלן: "אפליקציה") שמציגים הודעה זו או מקושרים אליה ולשירותים, מוצרים ופתרונות טכנולוגיים אחרים שלנו (יחדיו להלן: "שירותים").

סקירה כללית בנוגע לאופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי

לדעתנו השקיפות חשובה. בסקירה זו אנו מסכמים את האופן שבו אנו אוספים מידע אישיוכיצד אנו משתמשים בו, אלה מוסברים בפירוט בהמשך הודעת הפרטיות שלנו. יש לזכור שהמידע האמיתי שאנו אוספים והשימוש שלנו במידע אישי כזה משתנים בהתאם לאופי היחסים שלנו והאינטראקציות עם אותו אדם. כמו כן, במקרים מסוימים (כגון במקרים בהם נדרש על פי החוק), אנו מבקשים את הסכמתך או נותנים לך אפשרויות בחירה מסוימות טרם האיסוף או השימוש במידע אישי מסוים.

קטגוריות של מידע אישי שאנו אוספים. באופן כללי, אנו אוספים מידע אישי מהסוגים הבאים: שימוש במידע אישי.באופן כללי, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאנו אוספים ולחשוף אותו למטרות
אמצעי זיהויכגון שם, פרטי קשר, כתובת IP ואמצעי זיהוי מקוונים, מספר ביטוח לאומי ואמצעי זיהוי
 • מתן תמיכה ושירותים
 • ניתוח ושיפור העסק שלנו
 • התאמה אישית של תכנים וחוויות
 • מטרות פרסום, שיווק וקידום מכירות
 • אבטחה והגנה על העסק שלנו
 • הגנה על זכויותינו החוקיות
 • ביקורת, דיווח, ממשל תאגידי ופעולות פנימיות
 • קיום חובות משפטיות
רשומות לקוחות: רשומות פיזיות ואלקטרוניות שמכילות מידע אישי, שאתה מספק לנו על מנת לגשת או להשתמש בשירותים שלנו, כגון שם, חתימה דיגיטלית, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ופרטי קשר אחרים.
מאפייני הסיווגים המוגנים: כגון מידע על מוגבלות ובריאות (שאנו עשויים לאסוף על מנת להעמיד לרשותך מקומות אירוח באירועים שאנו מארחים למשל) ומידע אחר שתספק לנו.
מידע מסחרי: כולל תיעוד של נכסי מקרקעין, מוצרים או שירותים שנרכשו, הושגו או נשקלו, או היסטוריות או מגמות רכישה או שימוש אחרות.
נתוני שימוש: פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת, כולל בין היתר, היסטוריית גלישה, היסטוריית חיפוש ומידע הנוגע לאינטראקציה של אדם עם השירותים או פרסומת שלנו.
נתוני מיקום גיאוגרפי: מידע על המיקום מדויק של אדם או מכשיר מסוים.
נתוני שמע, וידאו ונתונים אלקטרוניים אחרים: מידע שמע, אלקטרוני, חזותי או דומה, כגון תמונות מטלוויזיה במעגל סגור ובדיקות חום (למשל, שנאספו ממבקרים במשרדינו), צילומים והקלטות שיחות.,
היסטוריית תעסוקה: מידע מקצועי או תעסוקתי.
מידע על חינוך: מידע על חינוך ותעודות.
מסקנות: מסקנות הנובעות מכל האמור לעיל המשמשות כדי לייצר פרופיל שמשקף את העדפותיו, התנהגויותיו או מאפיינים אחרים של האדם.

זכויות הפרט. אנא עיין בסעיף 12, "הזכויות והאפשרויות שלך" להלן לתיאור האפשרויות שאנו מספקים והזכויות שיש לך ביחס למידע האישי שלך. אם אתה תושב קליפורניה, אנא הקפד לקרוא את סעיף 17 להלן שכותרתו "מידע נוסף על תחומי שיפוט מסוימים" לקבלת מידע חשוב אודות קטגוריות המידע האישי שאנו אוספים וחושפים וכן אודות זכויותיך על פי חוקי הפרטיות בקליפורניה, כולל זכותך להגיש בקשת "אל תמכרו את המידע האישי שלי" (כלומר, לבטל את הסכמתך למכירת המידע האישי שלך על ידינו).


1. היקף הודעת הפרטיות שלנו

הודעה זו חלה על איסוף, חשיפה ועיבוד אחר של מידע אישי ועל השימוש במידע אישי שקשור ל:

 • שימוש בשירותים שלנו שמציגים הודעה זו או מקושרים אליה;

 • לקוחות לשעבר, בהווה ופוטנציאליים, מתווכים, סוכנים עצמאיים ולקוחות; ו

 • אנשים אחרים שמשתמשים בשירותים שלנו, שהמידע האישי שלהם אותו מקבלים קשור לשירותים, או כאלה שמתקשרים איתנו או אלינו בקשר לשירותים שלנו בדרך אחרת.

האיסוף, השימוש, הגילוי והעיבוד שלנו של מידע אישי אודות אנשים שונים ישתנו בהתאם לנסיבות. הודעת פרטיות זו נועדה לתאר את הפרקטיקות הכלליות שלנו להגנה על נתונים ופרטיות. במקרים מסוימים, ניתן לספק הודעות שונות או נוספות אודות שיטות איסוף ועיבוד הנתונים שלנו שחלות על עיבוד של מידע אישי מסוים

מידע אישי. בהודעת פרטיות זו, השימוש במונח "מידע אישי" כולל מונחים דומים אחרים במסגרת חוקי הפרטיות הרלוונטיים - כגון "נתונים אישיים" ו"מידע אישי מזהה". באופן כללי, מידע אישי כולל כל מידע שמזהה, מתייחס, מתאר, או מסוגל באופן סביר להיקשר, או להיות מקושר לאדם מסוים.

לא מכוסה בהודעה זו. הודעת פרטיות זו אינה חלה על מועמדים לעבודה ומועמדים שמבקשים לעבוד אצלנו, או על עובדים שכירים ולא שכירים.

2. אוסף המידע האישי שלנו

באופן כללי, אנו אוספים את המידע האישי שלך על בסיס התנדבותי. עם זאת, אם אתה מסרב לספק מידע אישי מסוים שמסומן כחובה, יתכן שלא תוכל לגשת לשירותים מסוימים או שלא נוכל להעניק תשובה מלאה לחלק משאלותיך.

אנו עשויים לאסוף מידע אישי ישירות מאנשים פרטיים, שקשורים אוטומטית לשימוש בשירותים, ובמקרים מסוימים, מצדדים שלישיים (כגון רשתות חברתיות, ספקי פלטפורמות, מעבדי תשלום, ספקי נתונים ומפעילים מסוימים של שירותי צד שלישי בהם אנו משתמשים). 

מידע שאנו אוספים ישירות. אנו אוספים מידע שאתה מספק לנו, כגון

 • כשאתה יוצר חשבון, מספק פרטי קשר ושולח אלינו מידע אישי אחר;

 • כשאתה ממלא או מגיש טופס באמצעות השירותים שלנו, למשל, טפסי "צור קשר" או "מידע נוסף";

 • כשאתה משתתף בסקרים או בתחרויות, שולח הזמנות או בקשות, או נרשם לשירותים שלנו או משתמש בהם, או פונה אלינו בדרך אחרת;

 • מידע שאתה שולח או מספק כגון חיפוש והעדפות נדל"ן, האם אתה מתכנן לקנות או למכור נדל"ן, קריטריונים לחיפוש בית, מידע על מימון לרכישת נדל"ן ומידע אחר הקשור לרכישה או מכירה של נדל"ן.

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך ואודות רכושך ממקורות מצד שלישי, כגון מאגרי מידע ציבוריים, שותפי שיווק, פלטפורמות מדיה חברתית (כולל מאנשים שאתה חבר שלהם או קשור אליהם בצורה אחרת), ממתווכים וסוכנים עצמאיים של Realogy Holdings Corp, ממותגים ומצדדים שלישיים אחרים. לדוגמא, בין היתר:

 • מדיה חברתית. אם תבחר לקשר או ליצור את או להתחבר אל חשבון השירותים שלך דרך שירות של מדיה חברתית (למשל, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם וכו'), או אם אתה מתקשר באמצעות אפליקציה או אתר נפרד שמתקשר עם השירותים, אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך או אודות הקשרים שלך משירות זה. במקרים רבים באפשרותך לשלוט על המידע האישי שאתה משתף איתנו באמצעות הגדרות פרטיות שזמינות באותם שירותי המדיה החברתית של הצד השלישי.

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן. מידע שעשוי לכלול, בין היתר, את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך, שאולי מסרת לאיש מקצוע עצמאי מתחום הנדל"ן שאיתו יש או הייתה לך מערכת יחסים. איש המקצוע רשאי לאסוף ממך מידע אישי כזה במטרה ליצור מראש חשבון לשירותים מטעמך ובהסכמתך. באפשרותך לבחור שלא לסיים את יצירת החשבון ואתה רשאי לבטל את הסכמתך להתקשרות עתידית מסוימת מאתנו באמצעות ביצוע ההוראות שבהודעת יצירת החשבון או על ידי פנייה אלינו בכתובת הדוא"ל שבהודעה זו.

 • רשומות רכוש. אנו עשויים לאסוף מידע על פרטים ועל רכוש נדל"ן באמצעות מאגרי מידע ציבוריים, כגון רישומי בעלות על נכסים ורישומי מס שמנוהלים על ידי סוכנויות ממשלתיות, מקומיות ומחוזיות.

3. הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלנו

חוקים מסוימים, כולל התקנה הכללית של האיחוד האירופי להגנת נתונים ("GDPR"), מחייבים ליידע את הפרטים הרלוונטיים אודות הבסיס החוקי לשימוש במידע אישי ולעיבודו.

בהתאם ל-GDPR (ולחוקים רלוונטיים אחרים), אנו מעבדים מידע אישי על פי הבסיסים החוקיים הבאים:

 • קיום של חוזה: בהתאם לצורך להתקשר איתך או לקיים את החוזה שלנו.

 • ציות לחוקים: לצורך עמידה בהתחייבויות משפטיות ו/או הגנה מפני תביעות משפטיות, לרבות בתחום דיני עבודה ותעסוקה, חוקי ביטוח לאומי, הגנה על נתונים, מיסוי ותאגידים.

 • האינטרסים הלגיטימיים שלנו: עבור קידום האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו כולל:

  • קיום חוזים עם זכיינים וגורמים אחרים

  • הטמעת והפעלת שירותי תמיכה גלובליים (למשל, IT) עבור הפעילות העסקית שלנו

  • ניהול קשרי לקוחות ושיפור השירותים שלנו, כולל שיווק וניתוח

  • מניעת הונאה, כולל שימוש לרעה במערכות ה-IT של החברה או הלבנת הון

  • אבטחה פיזית, IT והיקפית

  • חקירות פנימיות

  • מיזוגים, רכישות וארגון מחדש ועסקאות אחרות

 • בהסכמתך: במקום בו קיבלנו את הסכמתך, חוקי ה-GDPR (כאשר הם חלים) וחוקים אחרים מעניקים לך את הזכות לבטל את הסכמתך, באפשרותך לעשות זאת בכל עת באמצעות התקשרות איתנו לפי הפרטים שבסוף הודעת פרטיות זו. בתחומי שיפוט מסוימים, השימוש שלך בשירותים עשוי להוות הסכמה משתמעת לאיסוף ועיבוד של מידע אישי כמפורט בהודעת פרטיות זו.

בנוסף, אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך במידת הצורך כדי להגן על האינטרסים החיוניים של כל אדם.

4. שימוש במידע אישי.

בעוד המטרות שלשמן אנו עשויים לעבד מידע אישי ישתנו בהתאם לנסיבות, באופן כללי אנו משתמשים במידע אישי למטרות המפורטות להלן. כאשר חוקי ה-GDPR או חוקים רלוונטיים אחרים חלים, קבענו את הבסיס החוקי לעיבוד כזה בסוגריים (ראה מעלה הסבר נוסף על הבסיס המשפטי שלנו).

 • מתן תמיכה ושירותים: כולל, למשל, כדי לשלוח או להקל על תקשורת בין אנשי מקצוע עצמאיים מתחום הנדל"ן והגופים אליהם הם מסונפים, לבין משתמשים אחרים בשירותים, לספק מוצרים ושירותים שאתה מבקש (ולשלוח מידע קשור), להפעיל את השירותים שלנו, לתקשר איתך אודות הגישה שלך לשירותים שלנו והשימוש בהם, לענות לפניותיך, לספק פתרונות לבעיות, למלא את בקשותיך ולספק תמיכה טכנית ולצורך שירותי לקוחות ותמיכה אחרים. (בסיס משפטי: קיום החוזה שלנו איתך והאינטרסים הלגיטימיים שלנו)

 • ניתוח ושיפור העסק שלנו: כולל כדי להבין טוב יותר כיצד משתמשים ניגשים לשירותים שלנו ומשתמשים בהם, להעריך ולשפר את השירותים ואת הפעילות העסקית שלנו ולפתח תכונות, הצעות ושירותים חדשים; לבצע סקרים והערכות אחרות, כגון סקרי שביעות רצון לקוחות; ולצורכי מחקר וניתוח אחרים. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו)

 • התאמה אישית של תכנים וחוויות: כולל כדי לספק או להמליץ על תכונות, תוכן, קשרים חברתיים והפניות; להתאים תוכן שאנו שולחים או מציגים בשירותים שלנו; להציע התאמה אישית של מיקום והוראות עזרה אישיות; וכדי לבצע התאמה אישית אחרת של חוויותיך. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או בהסכמתך)

 • מטרות פרסום, שיווק וקידום מכירות: כולל כדי לפנות אליך עם מודעות רלוונטיות יותר ולהעריך, למדוד ולשפר את האפקטיביות של קמפיין הפרסום שלנו; לשלוח לך עלונים, הצעות או מידע אחר שאנו חושבים שעשוי לעניין אותך; ליצור איתך קשר בנוגע לשירותים שלנו או למידע שלדעתנו עשוי לעניין אותך; ולנהל מבצעים ותחרויות. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או בהסכמתך)

 • אבטחה והגנה על העסק שלנו: כולל לאבטח ולהגן על הפעילות העסקית, הנכסים, השירותים, הרשת והמידע ומשאבים הטכנולוגיים שלנו; לחקור, למנוע, לאתר ולנקוט בפעולות הנוגעות להונאה, גישה בלתי מורשית, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על זכויותיו או בטיחותו של אדם כלשהו או של צד שלישי, או פעילויות או התנהגויות בלתי הולמות אחרות. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או הציות לחוקים)

 • הגנה על זכויותינו החוקיות: כולל לנהל ולהגיב לסכסוכים ותביעות משפטיות בפועל ופוטנציאליות, וכדי לבסס את הזכויות או האינטרסים שלנו ולהגן עליהם, לרבות במסגרת התדיינות צפויה או בפועל עם צדדים שלישיים. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או הציות לחוקים)

 • ביקורת, דיווח, ממשל תאגידי ופעולות פנימיות: כולל התייחסות לביקורות פיננסיות, ביקורות מס וביקורות חשבונאיות; ביקורות והערכות בנוגע לפעולות, פרטיות, אבטחה ובקרה הכספית, סיכונים ולעמידתנו בהתחייבויות משפטיות; תפקידים כלליים, חשבונאות, שמירת הרשומות והתפקודים המשפטיים שלנו; בקשר לכל מיזוג, רכישה, מכירה או העברה מתוכננת או בפועל של נכסים, מימון, פשיטת רגל או ארגון מחדש של עסקינו, כולם או חלקם. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או הציות לחוקים)

 • קיום חובות משפטיות: כולל כדי לציית לחוק, לחובותינו המשפטיות ולהליך משפטי, צווים, זימונים, צווי בית משפט ובקשות רגולטוריות או בקשות מרשויות אכיפת החוק. (בסיס משפטי: האינטרסים הלגיטימיים שלנו ו/או הציות לחוקים)

מידע מצטבר ולא מזוהה. אנו עשויים להסיר את הזיהוי מהמידע האישי וליצור מערכי נתונים ודוחות אנונימיים ומצטברים על מנת להעריך, לשפר ולפתח את העסק, המוצרים והשירותים שלנו, להכין דוחות ביצוע ביצועים אודות התעשייה שלנו ולצורכי מחקר, שיווק וניתוח אחרים.

5. חשיפת מידע אישי

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך כמפורט להלן או כמתואר בעת האיסוף או השיתוף.

 • ספקי שירות: אנו עשויים לחשוף מידע אישי לנותני שירותים מצד שלישי שעושים שימוש במידע זה לצורך אספקת שירותים עבורנו, כגון ספקי אירוח, רואי חשבון, יועצים וספקי שירות לקוחות ותמיכה.

 • חברות בת וחברות מסונפות: אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם החברות המסונפות אלינו (כלומר, חברות שנמצאות בשליטתנו, בבעלות משותפת, או בניהול משותף איתנו) - השימוש יהיה בכפוף להודעת פרטיות זו.

 • צדדים שלישיים. אנו עשויים לחשוף מידע אישי לצדדים שלישיים על מנת לספק את השירותים שלנו, להקל על בקשותיך או לאחר קבלת אישורך והסכמתך, כולל עם: 

  • אנשי מקצוע עצמאיים מתחום הנדל"ן ובעלים ומפעילים של חברות לתיווך נדל"ן כדי לאפשר להם לספק שירותים שאתה מבקש באמצעות השירותים.

  • צדדים שלישיים כדי לספק לך שירות שביקשת דרך שותפות או מבצע לקידום מכירות שבוצעו על ידי צד שלישי או על ידינו.

  • הציבור אם אתה נרשם לחלק הציבורי של השירותים, כגון הערות, פוסטים ברשתות חברתיות או תכונות אחרות שנראות לציבור או בדרך כלל למשתמשים שרשומים לשירותים.

  • צדדים שלישיים שאיתם אתה בוחר לאשר לנו לחלוק מידע, למשל אפליקציות או אתרים אחרים שמשתלבים עם השירותים, או שירותים שבהם אנו משתלבים.

  • צדדים שלישיים שאיתם אנו עובדים כדי לספק לך תוכן ומודעות מותאמים אישית יותר, וכדי לעקוב אחר היעילות של קמפיין הפרסום.

 • העברות עסקיות: אנו עשויים לחשוף או להעביר מידע אישי כחלק מכל מיזוג, מכירה והעברה מתוכננת או בפועל של נכסינו, רכישה, מימון או ארגון מחדש של כל העסק או של חלק ממנו, פשיטת רגל או אירוע דומה, לרבות כזה שקשור לבדיקת נאותות שנערכה טרם אירוע שכזה כאשר הדבר מותר על פי החוק.

 • חובה על פי חוק: אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם אנו נדרשים לכך על פי חוק (למשל, לרשויות אכיפת החוק, בתי משפט או אחרים, למשל, בתגובה לזימון או צו מבית משפט).

 • הגנה על זכויותינו: אנו עשויים לחשוף מידע אישי כאשר אנו סבורים כי יש צורך להשיב לתביעות שהוגשו כנגדנו, או כדי לציית להליך משפטי (למשל, זימונים או צווים), לאכוף או לנהל את הסכמינו ואת תנאיהם, למניעת הונאה, הערכת סיכונים, חקירה וכדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו, של לקוחותינו או של אחרים.

נתונים אנונימיים ומצטברים. אנו עשויים לחלוק מידע מצטבר או לא מזוהה עם צדדים שלישיים למטרות מחקר, שיווק, פרסום, ניתוח ולמטרות אחרות.

6. קובצי עוגיות, מעקב וניתוח

השירותים שלנו עשויים להשתמש בקובצי עוגיות (Cookies), תגי פיקסל, תוספים וכלים אחרים של צד ראשון ושל צד שלישי כדי לאסוף מידע על המכשירים, השימוש והגלישה כאשר משתמשים מבקרים בשירותים שלנו. לדוגמא, כאשר אתה מבקר בשירותים שלנו, השרת שלנו עשוי לתעד את כתובת ה-IP שלך (ומידע מיקום משויך) ומידע אחר כגון סוג דפדפן האינטרנט שלך, כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) שלך, סוג המחשב (Windows או Macintosh), רזולוציית מסך, שם וגרסת מערכת ההפעלה, יצרן ודגם המכשיר, שפה, והדפים שאתה מציג וקישורים עליהם לחצת בשירותים, וכן חותמות תאריך ושעה שקשורות לפעילויות שלך בשירותים שלנו.

אנו משתמשים במידע למטרות אבטחה, כדי להקל על הניווט, כדי להתאים אישית ולשפר את החוויה שלך במהלך השימוש בשירותים, כדי לשפר ולמדוד את מסעות הפרסום שלנו ולפנות בצורה טובה יותר למשתמשים עם פרסום רלוונטי הן בשירותים שלנו והן באתרי צד שלישי. אנו אוספים מידע סטטיסטי אודות השימוש בשירותים על מנת לשפר כל הזמן את העיצוב והפונקציונליות שלהם, להבין כיצד עושים בהם שימוש וכדי לסייע לנו בפתרון שאלות בנוגע אליהם.

קובצי עוגיות. קובצי עוגיות הם קובצי טקסט קטנים שאתר מעביר לכונן הקשיח שלך לאחסון ולעיתים הם אוספים מידע אודות השימוש שלך באתרים, כגון זמן הבילוי באתרים, עמודים שבהם ביקרת, העדפות שפה ונתוני תנועות אנונימיות אחרים. אתה יכול לשלוט באופן השימוש בקובצי עוגיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. באפשרותך לסרב לקבל קובצי עוגיות על ידי הפעלת ההגדרה שמאפשרת לדחות קובצי עוגיות בדפדפן שלך. עם זאת, אם תבחר בהגדרה כזו, הדבר עשוי להשפיע על תפקוד השירותים שלנו. אלא אם התאמת את הגדרת הדפדפן שלך כך יסרב לקובצי עוגיות, המערכת שלנו תנפיק קובצי עוגיות כשאתה ניגש לשירות שלנו או נכנס אליו.

 • קובצי עוגיות חיוניים הם חיוניים מכיוון שהם מאפשרים לך להסתובב בשירות ולהשתמש בתכונותיו. ללא קובצי עוגיות אלה לא יכולנו, לדוגמא, לאמת את הכניסה שלך או לזכור שאתה מחובר כשאתה עובר דרך השירות.

 • קובצי עוגיות פונקציונליים מאפשרים לנו לזכור בחירות שאתה מבצע (כגון האזור שאתה נמצא בו) ולהתאים את השירות כדי לספק תכונות משופרות ותוכן משופר עבורך. לדוגמה, הם יכולים לשמש כדי לזכור את פרטי הכניסה שלך או לזכור את הכינוי שלך בעת הכניסה הבאה. בנוסף, הם עשויים לשמש למתן שירותים שביקשת, למשל כדי להשאיר תגובה לשירות.

 • קובצי עוגיות עבור ניתוחים וביצועים אוספים מידע על אופן השימוש בשירות, למשל מהם הדפים שבהם המשתמשים מבקרים בתדירות הגבוהה ביותר ואם הודעות שגיאה כלשהן מוצגות בדפים מסוימים. מידע שנאסף באמצעות קובצי עוגיות אלה משמש כדי לנטר את הפעילות בשירות ולהבין את אופן השימוש בו.

אם השבתת קובץ עוגיות אחד או יותר, אנו עשויים עדיין להשתמש במידע שנאסף מקובצי העוגיות טרם ההשבתה. עם זאת, אנו נפסיק להשתמש בקובץ העוגיה המושבת לאיסוף מידע נוסף.

למידע נוסף על קובצי עוגיות, כולל כיצד לראות אילו קובצי עוגיות הוגדרו וכיצד לנהל ולמחוק אותם, בקרו באתר www.aboutcookies.org.

תגי פיקסל וטכנולוגיות דומות אחרות. ניתן להשתמש בתגי פיקסל (המכונים גם משואות רשת וגיפים שקופים) בקשר עם אתרים מסוימים, בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות המשתמשים באתרים (כולל נמעני דוא"ל), למדוד את ההצלחה של קמפיין הפרסום שלנו ולערוך נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי האינטרנט ושיעורי התגובה. אנו וספקי השירותים שלנו עשויים בנוסף להשתמש בתגי פיקסל בהודעות דוא"ל HTML ללקוחותינו, כדי לסייע לנו לעקוב אחר שיעורי התגובה בדוא"ל, לזהות מתי צופים בדוא"ל שלנו, לעקוב אחר העברת הדוא"ל שלנו ולבצע ניתוחים.

קבצי יומן. רוב הדפדפנים אוספים מידע מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, סוג המכשיר, רזולוציית המסך, גרסת מערכת ההפעלה, סוג וגרסת דפדפן האינטרנט. מידע זה נאסף אוטומטית ומאוחסן בקבצי יומן.

כלי ניתוח של צדדים שלישיים. אתרי האינטרנט שלנו משתמשים במכשירים ויישומים אוטומטיים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, שמשתמשים בקובצי עוגיות ובטכנולוגיות דומות כדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש באתרים וכדי לדווח על פעילויות ומגמות. שירות זה עשוי לאסוף גם מידע בנוגע לשימוש באתרים, אפליקציות ואמצעים מקוונים אחרים. תוכל ללמוד על שיטות העבודה של Google על ידי ביקור בכתובת www.google.com/policies/privacy/partners/, ובאפשרותך לבטל את הסכמתך על ידי הורדת התוסף לדפדפן לביטול ההסכמה ל-Google Analytics, שזמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

אותות נא-לא-לעקוב. שים לב שאתרי האינטרנט שלנו אינם מזהים או מגיבים לשום אות שהדפדפן שלך עשוי להעביר באמצעות תכונה שמכונה 'נא לא לעקוב' בדפדפן שלך. אם ברצונך להשבית קובצי עוגיות באתרינו, אל תסתמך על שום תכונת 'נא לא לעקוב' בדפדפן שלך. 

7. פרסום מבוסס עניין

בחלק מאתרי האינטרנט שלנו, אנו עשויים לעבוד עם רשתות מודעות של צדדים שלישיים, חברות ניתוח, שירותי מדידה ואחרים ("חברות צד שלישי") כדי להציג פרסום בשירותים שלנו ולנהל את הפרסום שלנו באתרים של צדדים שלישיים, ניידים אפליקציות ושירותים מקוונים. אנו וחברות פרסום מצד שלישי אלה עשויים להשתמש בקובצי עוגיות, תגי פיקסל וכלים אחרים כדי לאסוף מידע באתרי האינטרנט שלנו (ובאתרים ושירותים של צדדים שלישיים), כגון היסטוריית גלישה, כתובת IP, מזהה המכשיר, קובצי עוגיות ופרסום, מזהים אחרים, מידע כללי על מיקום ולאחר קבלת הסכמתך, מידע על המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שלך; אנו וחברות פרסום מצד שלישי אלה משתמשים במידע זה כדי לספק לך מודעות ותכנים רלוונטיים יותר וכדי להעריך את ההצלחה של מודעות ותכנים מסוג זה.

באפשרותך לנהל את אופן ההגדרות של העדפותיך בנוגע לקובצי עוגיות של חברות מצד שלישי באמצעות שירות זה על ידי קריאת הדיון על קובצי העוגיות לעיל.

אנא עיין בנוסף בדיון על קובצי העוגיות לעיל לקבלת מידע על הצדדים השלישיים שאיתם אנו עשויים לעבוד כדי להציג מודעות ממוקדות באתרים של צדדים שלישיים וכדי למדוד את הצלחת השיווק ומסעות הפרסום שלנו. כמו כן באפשרותך לקבל מידע נוסף על פרסום ממוקד או "פרסום מבוסס-עניין" ולבטל את ההסכמה שהענקת לרשתות פרסום רבות באתרים שלהלן:

8. תכונות חברתיות ותוספים מצדדים שלישיים

השירותים עשויים להשתלב בתכונות של שיתוף ברשתות חברתיות ובכלים קשורים אחרים שמאפשרים לך להיכנס לשירותים או לשתף פעולות שאתה מבצע בשירותים. השימוש שלך בתכונות כאלה מאפשר שיתוף של מידע עם חבריך או עם הציבור, בהתאם להגדרות שאתה קובע בשירות השיתוף של הרשת החברתית. אנא עיין במדיניות הפרטיות של אותם שירותי השיתוף של הרשתות החברתיות לקבלת מידע נוסף על האופן שבו הן מטפלות בנתונים שאתה מספק להן או משתפים באמצעותן. איננו מקבלים או מאחסנים סיסמאות לחשבונות המדיה החברתית של צד שלישי בהקשר זה.

9. העברות בינלאומיות של מידע אישי

השירותים מתארחים בשרתים שנמצאים בארצות הברית. שים לב כי ייתכן שמדינות מסוימות אינן מספקות את אותה רמת הגנה על נתונים כמו במדינה שלך. אם אתה נמצא, למשל, באזור הכלכלי האירופי או בשוויץ (יחדיו להלן: "EEA"), המידע האישי שלך יועבר לארצות הברית וככל הנראה גם לתחומי שיפוט אחרים (למשל, למיקום של נכס שעליו ביקשת מידע), שאינם יכולים לספק את אותה רמת הגנה על פי חוקי הגנת הנתונים המקומיים במדינתך. במקרים כאלה אנו מסתמכים על אמצעי הגנה מתאימים להעברת מידע אישי. יתכן שתהיה לך את הזכות לבקש העתק או מידע אודות אותם אמצעי הגנה באמצעות פנייה אלינו כמפורט להלן.

10. אבטחה

אנו עושים שימוש בבקרות טכניות, מנהליות ופיזיות כדי לסייע להגנה על מידע אישי מפני גישה, שימוש וגילוי בלתי מורשים. למרות זאת, חרף מאמצינו הסבירים, שום אמצעי אבטחה אינו מושלם או בלתי חדיר. אם האבטחה של חשבונך נפגעה, אנא הודע לנו מייד בהתאם לסעיף 16 להלן ("צור קשר").

11. שמירת נתונים

אנו נשמור את המידע האישי שלך לתקופה הדרושה למימוש המטרות המפורטות בהודעת פרטיות זו אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק. אנו עשויים לשמור מידע אישי לזמן רב יותר כאשר הדבר נדרש מחובותינו החוקיות והרגולטוריות, חובות השיפוי המקצועיות שלנו, או כאשר אנו סבורים כי יש צורך לבסס או להגן על זכויותינו החוקיות והאינטרסים החוקיים שלנו ושל אחרים. ביחס לנתונים ולקבצים שאנו מטפלים בהם כמעבדים, אנו שומרים מידע אישי זה בהתאם להוראות של לקוחותינו.

12. הזכויות והאפשרויות שלך

שיווק. אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבל מאיתנו תקשורת שיווקית באמצעות פנייה אלינו או באמצעות שימוש במנגנון ביטול הרישום שנמצא בכל דוא"ל. אנו ננסה להיענות לבקשותיך בהקדם האפשרי. לידיעתך, אם אתה מבטל את הסכמתך לקבל דוא"ל שיווקי, אנו עדיין עשויים לשלוח לך הודעות ניהוליות חשובות שאליהן אינך יכול לבטל את הסכמתך.

קובצי עוגיות וטכנולוגיות דומות. אנא עיין בהגדרות הדפדפן או ההתקן עבור קובצי עוגיות מסוימים ועיין מעלה כדי לממש אפשרויות מסוימות לגבי קובצי עוגיות.

גישה, תיקון ומחיקה. על פי חוקי הפרטיות הרלוונטיים, ייתכן שתהיה לך הזכות לבקש לעיין, לבצע תיקונים, למחוק או לממש בדרך אחרת את זכויותיך על המידע האישי שלך אותו אנו מחזיקים, בכפוף למגבלות ולדרישות משפטיות מסוימות. אם אתה כפוף לחוק פרטיות כזה, אתה רשאי להגיש לנו בקשה בקשר למידע האישי שלך:

 • באמצעות הגשת בקשה אלינו בכתובת [email protected]

 • באמצעות פנייה אלינו למספר (888) 778-6995 (שיחת חינם)

אנו מקפידים על החוק הרלוונטי ונקטים בצעדים על מנת שמידע האישי שלך יישמר באופן מדויק, מלא ומעודכן. בבקשתך המכוסה בחוק הפרטיות, נא להבהיר איזה מידע אישי ברצונך לשנות, האם ברצונך להסיר את המידע האישי שלך ממאגר המידע שלנו או להודיע לנו אילו כיצד תרצה להגביל את השימוש שלנו במידע האישי שלך. אנו רשאים להיענות לבקשות (א) רק כנדרש על פי החוק הרלוונטי ו-(ב) ביחס למידע האישי המשויך לכתובת הדוא"ל המסוימת בה אתה משתמש כדי לשלוח לנו את בקשתך, וייתכן ונצטרך לאמת את זהותך לפני שניענה לבקשתך. אנו ננסה להיענות לבקשותיך בהקדם הסביר האפשרי.

אנא עיין בסעיף 17 (“מידע נוסף עבור תחומי שיפוט מסוימים ") למידע על זכויות הפרט במסגרת תקנות CCPA ו-GDPR.

השבתה. באפשרותך להשבית את חשבונך בכל עת באמצעות פנייה אלינו לכתובת הדוא"ל שבתחתית דף זה. עם זאת, לא תוכל לגשת לרבים מהשירותים אם תשבית את חשבונך. לידיעתך, גם אם תבקש להשבית את חשבונך, ייתכן שייקח זמן מה למלא בקשה זו.

מענה לבקשות. לידיעתך, ייתכן שנצטרך לשמור מידע מסוים למטרות אחזקת רשומות ו/או לצורך השלמת כל עסקאות שהתחלת טרם בקשת השינוי או המחיקה. יתכן שיהיו גם שאריות של מידע שיישארו במאגרי המידע שלנו וברשומות אחרות, שלא יוסרו. לא תמיד נוכל לטפל בבקשתך באופן מלא, למשל אם היא תשפיע על חובת הסודיות שאנו חייבים לאחרים, או אם אנו זכאים באופן חוקי לטפל בבקשה בדרך אחרת.

מידע נוסף עבור תחומי שיפוט מסוימים. אנו מחויבים לכבד את זכויות הפרטיות של אנשים פרטיים בכל חוקי הפרטיות שחלים עלינו. חלק מחוקי הפרטיות מחייבים לספק מידע ספציפי אודות זכויות הפרט לצרכנים הרלוונטיים, אותם הגדרנו בסוף הודעת פרטיות זו:

 • קליפורניה: אם אתה תושב קליפורניה, יש לך זכויות מסוימות, על פי חוקי הפרטיות של קליפורניה, בנוגע למידע האישי שלך כמפורט בסעיף 17 להלן.

 • האיחוד האירופי/EEA: אם אתה תושב האיחוד האירופי / האזור הכלכלי האירופי, אנו מספקים פרטים נוספים על זכויותיך במסגרת ה-GDPR בסעיף 17 להלן.

13. קטינים

השירותים אינם מיועדים או מופנים לקטינים מתחת לגיל 16, ואיננו אוספים מתוך ידיעה כל מידע אישי, או עוקבים ביודעין אחר השימוש של קטינים בשירותים שלנו. אם נקבל מידע על כך שנאסף מידע אישי על קטין מתחת לגיל 16, אנו ננקוט בצעדים מתאימים וננסה למחוק מידע אישי כזה.

14. אתרי אינטרנט של צד שלישי

השירותים עשויים להכיל קישורים לשירותים של צד שלישי. איננו הבעלים, המפעילים או בעלי השליטה באתרים של צדדים שלישיים, כולל אלה בבעלות עצמאית ושמופעלים על ידי זכיינים. בהתאם לכך, הודעה זו אינה חלה על כל שירות שמתוחזק או מופעל על ידי צדדים שלישיים. לאחר לחיצה על קישורים אלה, תעבור לאתר של צד שלישי שבו תהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אותו שירות או להצהרה ולתנאי השימוש דומים, אנו ממליצים לך לקרוא את הצהרת המדיניות הזו. איננו אחראים לפרקטיקות הפרטיות של שירותים אחרים, ואנו מתנערים במפורש מכל אחריות למעשיהם, לרבות פעולות שקשורות לשימוש במידע אישי וחשיפתו על ידי אותם צדדים שלישיים.

15. שינויים בהודעה זו

אנו רשאים לתקן הודעה זו בכל עת. אם נבצע שינוי מהותי כלשהו באופן שבו אנו אוספים, משתמשים, חושפים או מעבדים מידע אישי אחר, אנו נפרסם באופן בולט הודעה בדבר השינוי כאמור בשירותים. כל שינוי מהותי בהודעה זו ייכנס לתוקף 10 ימים לאחר פרסום הודעתנו המעודכנת או כנדרש אחרת על פי חוק. כאשר נדרש מאיתנו לעשות זאת על פי חוק, אנו עשויים לבקש מראש את הסכמתך לכל שינוי מהותי שנבצע בהודעה זו.

16. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להודעה זו, אנא השתמש בפרטי יצירת הקשר הבאים:

 • דוא"ל: [email protected] 

 • כתובת פיזית למשלוח דואר: 175 Park Ave., Madison, NJ 07940 Attn: Data Privacy

 • מספר טלפון: 778-6995 (888)

17. מידע נוסף עבור תחומי שיפוט מסוימים. 

תושבי קליפורניה.

בסעיף זה אנו מספקים מידע לתושבי קליפורניה, כנדרש על פי חוקי הפרטיות של קליפורניה, כולל חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה ("CCPA"), לפיו נדרש לספק לתושבי קליפורניה מידע ספציפי מסוים אודות האופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלהם, בין אם נאסף באופן מקוון ובין אם באופן לא מקוון. סעיף זה אינו מתייחס או חל על הטיפול שלנו במידע שזמין לציבור שהונגש כחוק על ידי רשויות המדינה או פדרליות או מידע אישי אחר שכפוף לפטור במסגרת CCPA.

קטגוריות של מידע אישי שאנו אוספים וחושפים. איסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי אודות תושב קליפורניה ישתנו בהתאם לנסיבות ולאופי יחסי הגומלין שלנו או מערכת היחסים שלנו עם תושב כזה. הטבלה שלהלן מפרטת באופן כללי את קטגוריות המידע האישי (כהגדרתו ב-CCPA) שנאסף אודות תושבי קליפורניה וכיצד אנו יכולים לחשוף קטגוריות אלה לאחרים למטרה עסקית. 

קטגוריות של מידע אישי שנאסף

צדדים שלישיים להם אנו עשויים לחשוף מידע אישי למטרה עסקית

מזהים: מזהים ישירים כגון שם אמיתי, כינוי, כתובת, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), כתובת דוא"ל, שם חשבון, מספר תעודת זהות, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון או מזהים דומים אחרים.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • רשתות פרסום

 • ספקי ניתוח נתונים

 • רשתות חברתיות

 • מערכות הפעלה ופלטפורמות

רשומות לקוחות: רשומות פיזיות ואלקטרוניות של לקוחות המכילות מידע אישי, שאתה מספק לנו על מנת לגשת או להשתמש בשירותים שלנו, כגון שם, חתימה דיגיטלית, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ופרטי קשר אחרים, פרטי זיהוי ממשלתיים, מידע פיננסי ומידע על תשלומים.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • מערכות הפעלה ופלטפורמות

מאפייני הסיווגים המוגנים: כגון מידע בריאותי ומידע על מוגבלויות (שאנו עשויים לאסוף על מנת להעמיד לרשותך מקומות אירוח באירועים שאנו מארחים למשל).

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

מידע מסחרי: כולל תיעוד של נכסי מקרקעין, מוצרים או שירותים שנרכשו, הושגו או נשקלו, או היסטוריות או מגמות רכישה או שימוש אחרות.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • ספקי ניתוח נתונים

 • רשתות חברתיות

 • מערכות הפעלה ופלטפורמות

נתוני שימוש: מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת כולל בין היתר היסטוריית גלישה, היסטוריית חיפוש ומידע הנוגע לאינטראקציה של צרכן עם אתר אינטרנט, אפליקציה או פרסומת באינטרנט.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • רשתות פרסום

 • ספקי ניתוח נתונים

 • רשתות חברתיות

נתוני מיקום גיאוגרפי: מידע על המיקום הגיאוגרפי המדויק של אדם או מכשיר מסוים.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • מערכות הפעלה ופלטפורמות

נתוני שמע, וידאו ונתונים אלקטרוניים אחרים: מידע שמע, אלקטרוני, חזותי, טרמי או דומה, כגון תמונות מטלוויזיה במעגל סגור ובדיקות חום (למשל, שנאספו ממבקרים במשרדינו), צילומים והקלטות שיחות. 

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • חברות מסונפות וחברות בת 

היסטוריית תעסוקה: מידע מקצועי או תעסוקתי.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • חברות מסונפות וחברות בת 

מידע על חינוך: היסטוריה חינוכית ורקע חינוכי.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • חברות מסונפות וחברות בת 

מסקנות: מסקנות שנובעות מכל המידע מזוהה לעיל לצורך יצירת פרופיל המשקף את העדפותיו, מאפייניו, נטיותיו הפסיכולוגיות, רגישותו, התנהגותו, עמדותיו, רמת הידע, יכולותיו או כשרונותיו של התושב.

 • נותני שרותים 

 • יועצים וסוכנים

 • גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

 • חברות מסונפות וחברות בת 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן

 • רשתות פרסום

 • ספקי ניתוח נתונים

בנוסף, אנו עשויים לחשוף כל אחת מקטגוריות המידע האישי שאנו אוספים אודותיך לצדדים שלישיים אחרים בהתאם לפי הוראותיך או בהסכמתך, או במידת הצורך כדי למלא בקשות ספציפיות ממך.

קטגוריות של מידע אישי שנמכרו. CCPA מגדיר "מכירה" באופן כללי הכולל גילוי או שליחת מידע אישי לצד שלישי עבור תמורה כספית או תמורה בעלת ערך אחרת. למרות שאיננו מוסרים מידע אישי לצדדים שלישיים בתמורה לפיצוי כספי מצדדים שלישיים אלה, אנו עשויים "למכור" קטגוריות מסוימות של מידע אישי כהגדרתן על ידי ה-CCPA. לדוגמא, אנו עשויים לשתף מזהים, נתוני שימוש, רשומות של לקוחות, מידע מסחרי ופרופילים עם החברות המסונפות אלינו ועם חברות הבת שלנו (למשל, כדי שהם יוכלו לשפר או לקדם את הרשומות שלהם ולמטרות אחרות). בנוסף, אנו עשויים לשלוח את המזהים, נתוני השימוש ומידע מסחרי לרשתות פרסום ולספקי ניתוח נתונים (באמצעות קובצי עוגיות ותגיות באתרים מסוימים) על מנת לשפר ולמדוד את מסעות הפרסום ואת השיווק שלנו.

מקורות למידע אישי. כפי שתואר בפירוט באיסוף המידע האישי שלנו בסעיף לעיל, אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהמקורות הבאים:

 • ישירות מהאדם 

 • אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן, כולל מתווכים וסוכנים עצמאיים של מותגי קבוצת Realogy

 • רשומות רכוש 

 • רשומות ציבוריות

 • רשתות פרסום

 • ספקי ניתוח נתונים

 • רשתות חברתיות

 • גופים ממשלתיים

 • מתווכי נתונים

 • חברות מסונפות וחברות בת

הזכויות של תושבי קליפורניה. באופן כללי, לתושבי קליפורניה יש את הזכויות הבאות במסגרת CCPA:

 • אל תמכרו (ביטול הסכמה): לבטל את הסכמתם למכירת המידע האישי שלהם על ידינו. אמנם אנו עשויים "למכור" מידע אישי על תושבי קליפורניה כהגדרתו ב-CCPA, אך איננו מוכרים מידע אישי על תושבים שאנו יודעים שהם מתחת לגיל 16. תושבי קליפורניה רשאים לבטל את מכירת המידע האישי שלהם על ידינו כמפורט להלן.     

 • הזכות למחיקה: לבקש את מחיקת המידע האישי שלהם שאספנו לגביהם ולמחוק מידע אישי כזה, בכפוף להחרגות מסוימות. 

 • הזכות לדעת: ביחס למידע האישי שאספנו אודותיהם ב-12 החודשים הקודמים, לדרוש שנחשוף בפניהם את הדברים הבאים (עד פעמיים בשנה ובכפוף לפטורים מסוימים): 

  • קטגוריות של מידע אישי שנאסף;

  • קטגוריות של מקורות למידע אישי;

  • קטגוריות של מידע אישי אותן גילינו למטרה עסקית או מכרנו; 

  • קטגוריות של צדדים שלישיים אותן גילינו למטרה עסקית או שמכרנו את המידע האישי שלהם;

  • המטרות העסקיות או המסחריות לאיסוף או מכירת המידע האישי שלהם; ו

  • עותק של החלקים הספציפיים של המידע אישי שאספנו אודותיהם.

 • זכות לאי-אפליה: הזכות שלא לקבל טיפול מפלה בעת מימוש זכויותיהם במסגרת CCPA. 

הגשת בקשות. ניתן להגיש בקשות אל תמכרו (ביטול הסכמה), בקשות למידע ובקשות למחיקה באמצעות:

אנו נגיב לבקשות המאומתות שהתקבלו מתושבי קליפורניה כנדרש על פי חוק. כאשר אתה מגיש בקשה למידע או בקשה למחיקה, אנו ננקוט בצעדים לאימות בקשתך על ידי התאמת המידע שנמסר על ידך למידע שנמצא ברשומות שלנו. עליך למלא את כל השדות הנדרשים בטופס המקוון שלנו (או לספק לנו מידע זה בדרך אחרת באמצעות המספר הנ"ל בשיחת חינם) כדי שנוכל לעבד ולאמת את בקשתך. במקרים מסוימים אנו עשויים לבקש מידע נוסף כדי לאמת את בקשתך או במידת הצורך לעבד את בקשתך. אם איננו מצליחים לאמת בקשה כראוי, נודיע על כך למבקש. סוכנים מורשים רשאים ליזום בקשה בשם אדם אחר באמצעות פנייה אלינו בדוא"ל או בטלפון. סוכנים מורשים יידרשו לספק הוכחה להסמכתם, ואנחנו עשויים בנוסף לדרוש מהצרכן הרלוונטי לאמת ישירות את זהותו ואת סמכותו של הסוכן המורשה. 

תמריצים פיננסיים. אם באפשרותנו להעמיד תוכניות או הצעות מסוימות שנחשבות ל"תמריצים פיננסיים" במסגרת CCPA, אנו נמסור הודעה על התנאים המהותיים של תמריצים כאלה ונשיג הסכמה מאנשים פרטיים לפני שנכלול אותם בתוכניות תמריצים מסוג זה.

זכויות לפי חוק "Shine the Light" בקליפורניה. תושבי קליפורניה רשאים לבקש מעסקים שאיתם יש להם מערכת יחסים עסקית מבוססת (1) רשימה של קטגוריות מידע אישי, כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל וסוגי השירותים שניתנו ללקוח, ונחשפו על ידי העסק לצדדים שלישיים במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לצורך מטרות שיווק ישיר של צדדים שלישיים ו-(2) שמות וכתובות של כל הצדדים השלישיים כאמור. לבקשת המידע הנ"ל אנא פנה אלינו באמצעות סעיף "צור קשר" שלעיל. אנו נגיב לבקשות כאלה בתוך 30 יום מקבלתן. 

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות שלנו, פנה אלינו כמפורט בסעיף "צור קשר" לעיל.

האיחוד האירופי / האזור הכלכלי האירופי ובריטניה

ה-GDPR (במידת הצורך), מעניק לנשואי המידע את הזכויות הבאות בנוגע למידע האישי שלהם:

 • זכות גישה: יש לך את הזכות לקבל מאיתנו לדעת אם המידע האישי שלך מעובד או לא, ובמקרה שהוא אכן מעובד, לבקש גישה למידע האישי. המידע שאליו יש גישה כולל, בין היתר, את מטרות העיבוד, קטגוריות המידע האישי הרלוונטיות, והנמענים או קטגוריות הנמענים להם המידע האישי נמסר או יימסר. יש לך את הזכות לקבל עותק של המידע האישי שעובר עיבוד. עבור עותקים נוספים שתבקש, אנו עשויים לגבות תשלום סביר על בסיס עלויות המינהלה.

 • זכות לתקן ולהשלים מידע אישי: באפשרותך לבקש תיקון של נתונים לא מדויקים והשלמה של נתונים לא שלמים. אנו נודיע לצדדים שלישיים רלוונטיים אליהם העברנו את נתוניך אודות התיקון וההשלמה אם אנו מחויבים לעשות זאת על פי חוק.

 • זכות למחיקה (הזכות להישכח): יש לך את הזכות לדרוש מאיתנו למחוק המידע האישי הנוגע לך בנסיבות מוגבלות כאשר:

  • הוא כבר אינו נחוץ למטרות שלשמן נאסף; או

  • אם ביטלת את הסכמתך (כאשר עיבוד הנתונים התבסס על הסכמה); או

  • בעקבות זכות התנגדות מוצלחת; או

  • במידה והוא עבר טיפול שלא כדין; או

  • אם יש למחוק את הנתונים על מנת לעמוד בחובה חוקית שאליה אנו כפופים.

איננו נדרשים להיענות לבקשתך למחוק מידע אישי אם עיבוד המידע האישי שלך נחוץ עבור:

 • קיום חובה חוקית; או

 • לביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות.

 • זכות להגבלת עיבוד: יש לך את הזכות להגביל את עיבוד המידע האישי שלך על ידינו. במקרה זה, הנתונים המתאימים יסומנו ויעובדו על ידינו למטרות מסוימות בלבד. ניתן לממש זכות זו רק כאשר:

  • יש ערעור על הדיוק של המידע האישי שלך, כדי לאפשר לנו לאמת את דיוקו; או

  • במקרה שהעיבוד אינו חוקי, אך אינך מעוניין שהמידע האישי יימחק; או

  • אם הוא כבר אינו נחוץ למטרות שלשמן הוא נאסף, אבל אתה עדיין זקוק לו כדי לבסס, לממש או להגן מפני תביעות משפטיות; או

  • אם מימשת את הזכות להתנגד, והאימות של הנימוקים העיקריים נמצא בבחינה.

אנו יכולים להמשיך להשתמש במידע האישי שלך לאחר בקשה להגבלה, כאשר:

 • קיבלנו את הסכמתך; או

 • לצורך ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות; או

 • כדי להגן על זכויותיו של אדם טבעי אחר או ישות משפטית אחרת.

 • זכות לנייד נתונים: יש לך את הזכות לקבל את המידע האישי אודותיך, אותו מסרת לנו, בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה באמצעות מכונה, ויש לך את הזכות להעביר נתונים אלה לישות אחרת ללא מניעה מאתנו, אך בכל מקרה רק כאשר העיבוד (א) מבוסס על הסכמתך או על קיום של חוזה איתך, וכן (ב) מבוצע באמצעים אוטומטיים.

 • זכות להתנגדות: יש לך את הזכות להתנגד בכל עת לכל עיבוד של המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי לכך הם האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אתה רשאי לממש זכות זו ללא עלויות כלשהן. אם אתה מעלה התנגדות, יש לנו הזדמנות להוכיח שיש לנו אינטרסים לגיטימיים משכנעים שגוברים על הזכויות והחירויות שלך. הזכות להתנגד אינה קיימת, בפרט אם יש צורך בעיבוד המידע האישי שלך לצורך נקיטת צעדים טרם התקשרות חוזית או לצורך קיום חוזה שכבר נחתם.

 • זכות להתנגד לשימוש שלנו במידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר: באפשרותך לבקש שנשנה את אופן יצירת הקשר איתך למטרות שיווק. באפשרותך לבקש שלא נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים שאינם מסונפים אלינו למטרות שיווק ישיר או לכל מטרה אחרת.

 • זכות למשוך את ההסכמה: אם הענקת לנו את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך, יש לך את הזכות למשוך את הסכמתך בכל עת, מבלי להשפיע על חוקיות העיבוד על סמך ההסכמה טרם משיכתה.

 • זכות לקבל עותק של אמצעי הגנהבאפשרותך לבקש לקבל עותק או הפניה לאמצעי ההגנה שבמסגרתם מועבר המידע האישי שלך מחוץ לאיחוד האירופי/האיזור הכלכלי האירופי. אנו עשויים לשנות את הסכמי העברת הנתונים כדי להגן על תנאים מסחריים.

 • זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך: יש לך זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך אם יש לך חששות לגבי האופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך. אנו מבקשים שתנסה תחילה לפתור כל בעיה איתנו, אם כי יש לך זכות ליצור קשר עם רשות הפיקוח שלך בכל עת.