CENTURY 21 Chile

El Golf 99, of. 602
Las Condes
Región Metropolitana
Chile

Telefon numarası: +56 232 46 5490

[email protected]


Şili

Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın güneybatı ucunda yer alır. Başkenti Santiago'dur. Güney Konisi'nin batı yakasında, uzun, dar bir bölgeyi kaplayan ülke, Peru sınırından Antarktika Topraklarına kadar uzanır ve 6.435 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir.

Kıtasal Şili'nin uzunluğu 4.270 kilometredir, eni ise Büyük Okyanus sahili ile And Dağları arasında en dar noktada 90 km ile en geniş noktada 445 km arasında değişir.

Adasal Şili, anakara Şili topraklarından nispeten uzakta bulunan, Şili Denizi'nde dağınık konumdaki dört volkanik okyanusal adadan meydana gelir. Büyük Okyanus'un güneydoğusunda, dünyanın üzerinde insanların yaşadığı en uzak adalarından biri olan Paskalya Adası da bunlardan biridir.

Şili'nin sınır komşuları Peru, Bolivya ve Arjantin'dir. OECD'ye göre, gelir seviyesi yüksek, gelişmekte olan bir ülkedir.

 

2018 Rakamları:

Nüfus: 17,11 milyon; nüfusun %40,5'i ülkenin merkezindeki Santiago ve çevresinde yaşar.
Okuryazarlık: %93
Ekonomik Büyüme: %4
İnsani Gelişmişlik Endeksi: Dünya genelinde 44., Latin Amerika'da 1. sırada.
Ortalama Yaşam Süresi: Erkekler için 80, kadınlar için 85 yaş.
Küreselleşme Endeksi: Latin Amerika sıralamasında 1. konumda.
Kişi başına GSYİH: 15.780,00 ABD$ (Latin Amerika'da 2. sırada)