CENTURY 21 Luxembourg

Drève Richelle 161 B / 10 - B-1410

Waterloo, Belgium

Telefon numarası: +32 (0)2 721 21 21

Faks: +32 (0)2 357 52 21

[email protected]


Lüksemburg

BAZI GERÇEKLER

Resmi adı Lüksemburg Büyük Dükalığı olan Lüksemburg, Batı Avrupa'da Belçika, Fransa ve Almanya'nın arasında yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 520.000, yüzölçümü ise 2.586 kilometrekaredir. Devlet başkanı Büyük Düktür ve dünyada kalan tek Büyük Dukalıktır. Dünya Bankası verilerine göre, Satın Alma Gücü açısından dünyanın kişi başına en yüksek GSMH seviyesine sahiptir. Ülkenin en büyük şehri ve başkenti olan Lüksemburg çeşitli AB kurum ve ajanslarının merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Lüksemburg; AB, NATO, OECD ve BM üyesidir. Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ile birlikte Benelüks adı verilen üç taraflı ekonomik, kültürel ve coğrafi birliğin bir parçasıdır.
Coğrafi konumuna paralel olarak Lüksemburg kültürü, çeşitli özelliklerini ödünç aldığı Roma ve Cermen Avrupa geleneklerinin bir füzyonudur. Lüksemburg üç dilli bir ülkedir: Resmi dilleri Lüksemburgca, Fransızca ve Almancadır.

Lüksemburg, Avrupa'nın en hızlı nüfus artışı yaşayan ülkeleri arasındadır. 2012 itibariyle ülkedeki yabancı uyrukluların sayısı toplam nüfusun %44'üne karşılık gelmektedir. Yeni yerleşenlerin kökenleri bakımından Portekiz dörtte bir oranla birinci sıradadır. Bunu komşu ülkeler Fransa, Belçika ve Almanya izlemektedir.


YABANCI ALICILARIN YASAL/VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lüksemburg'da mülk satın almak ya da mülk sahibi olmak için vatandaş olmanız gerekmez.

Ev satın alma sürecinin anlaşılması konusunda CENTURY 21® Acenteniz size yardımcı olacaktır. Diğer yandan, Lüksemburg'daki ve kendi ülkenizdeki vergiler ve yasal yükümlülükler konusunda lütfen bir vergi danışmanı ile de görüşünüz.