Gizlilik Bildirimi

Son Güncelleme: 18 Aralık 2020

Century 21 Real Estate LLC ve bağlı şirketlerimiz ve iştiraklerimiz (beraber olarak "biz", "bizim" veya "bize" olarak anılacaktır) bilgi uygulamalarımızda gizliliğe ve şeffaflığa bağlı kalmaktayız. Bu Gizlilik Bildiriminde ("Bildirim"), bu Bildirimi ve diğer hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve teknoloji çözümlerimizi görüntüleyen veya bunlara bağlantı veren internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızla ilgili kişisel bilgileri nasıl toplayabileceğimiz, kullanabileceğimiz, ifşa edebileceğimiz ve başka şekilde işleyebileceğimiz açıklanmaktadır (beraber olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır).

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılmasına İlişkin Genel Bakış

Şeffaflığın önem arz ettiği kanaatindeyiz. Bu bölümde kişisel bilgileri nasıl topladığımız ve bunları nasıl kullandığımız özetlenmektedir. Aşağıdaki Gizlilik Bildirimimizde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Topladığımız gerçek bilgilerin ve bu tür kişisel bilgileri kullanımımızın, bireyle olan ilişkimizin niteliğine ve etkileşimlerimize bağlı olarak değiştiğini lütfen göz önünde bulundurun. Buna ek olarak, bazı durumlarda (örneğin yasaların gerektirdiği durumlarda), belirli kişisel bilgileri toplamadan veya kullanmadan önce onayınızı istiyoruz veya size belirli seçenekler sunuyoruz.

Topladığımız Kişisel Bilgi Kategorileri. Genel olarak aşağıdaki kişisel bilgileri toplamaktayız. Kişisel bilgilerin kullanılması. Genel olarak, topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki iş ve ticari amaçlarla kullanabilir ve ifşa edebiliriz:
Tanımlayıcılar: ad, iletişim bilgileri, IP adresi ve online tanımlayıcılar, Sosyal Güvenlik numarası ve diğer resmi tanımlayıcılar gibi.
 • Destek ve hizmet sağlanması
 • İşimizin analiz edilmesi ve geliştirilmesi
 • İçeriğin ve deneyimlerin kişiselleştirilmesi
 • Reklam, pazarlama ve tanıtım amaçlı
 • İşimizin güvence altına alınması ve korunması
 • Yasal haklarımızın savunulması
 • Denetim, raporlama, kurumsal yönetim ve dâhili işlemler
 • Yasal yükümlülüklere uyulması
Müşteri Kayıtları: ad, dijital imza, adres, telefon numarası, e-posta ve diğer iletişim bilgileri gibi Hizmetlerimize erişmek veya onu kullanmak için bize verdiğiniz kişisel bilgileri içeren kağıt ve elektronik kayıtlar.
Korumalı Sınıflandırmaların Özellikleri: engellilik ve sağlık bilgileri (örneğin, ev sahipliği yaptığımız etkinliklerde size kolaylık sağlamak için toplayabileceğimiz) ve bize sağladığınız diğer profil bilgileri gibi.
Ticari Bilgiler: satın alınan, elde edilen veya dikkate alınan gayrimenkul, ürün veya hizmetlerin kayıtları veya diğer satın alma veya kullanım geçmişleri veya eğilimleri dâhil.
Kullanım verisi: internet veya diğer elektronik ağ faaliyetleri, Tarama geçmişi, arama geçmişi ve bir bireyin Hizmetlerimizle veya bir reklamla etkileşimine ilişkin bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler.
Coğrafi Konum Verileri: belirli bir kişi veya cihaz hakkında kesin konum bilgileri.
Ses, Video ve Diğer Elektronik Veriler: CCTV görüntüleri ve termal gösterimler (örneğin, ofislerimize gelen ziyaretçilerden toplananlar), fotoğraflar ve arama kayıtları gibi sesli, elektronik, görsel veya benzeri bilgiler,
İstihdam Geçmişi: mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.
Eğitim bilgisi: eğitim bilgileri ve kayıtları.
Çıkarımlar: yukarıdakilerin herhangi birinden elde edilen ve bir bireyin tercihlerini, davranışlarını veya diğer özelliklerini yansıtan bir profil oluşturmak için kullanılan çıkarımlar.

Bireysel haklar. Kişisel bilgilerinizle ilgili sunduğumuz seçenekler ve sahip olduğunuz hakların bir açıklaması için lütfen aşağıdaki Bölüm 12, “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümüne bakın. Topladığımız ve açıkladığımız kişisel bilgi kategorilerinin yanı sıra Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız "Kişisel Bilgilerimi Satmayın" talebi gönderme hakkınız dâhil olmak üzere Kaliforniya gizlilik yasaları kapsamındaki haklarınız hakkında önemli bilgiler için lütfen aşağıdaki “Belirli Yetki Alanları için Ek Bilgiler” başlıklı 17. Bölüm'ü incelediğinizden emin olun.

1. Gizlilik Bildirimimizin Kapsamı

Söz konusu Bildirim, aşağıdakilerle ilgili kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız, ifşa etmemiz ve diğer işlemler için geçerlidir:

 • Bu Bildirimi görüntüleyen veya ona bağlantı veren Hizmetlerimizin kullanımı,

 • eski, mevcut ve muhtemel müşteriler, komisyoncular, bağımsız temsilciler ve müşteriler; ve

 • Hizmetlerimizi kullanan, Hizmetlerle ilgili kişisel bilgilerini aldığımız veya Hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle başka şekilde etkileşimde bulunan veya iletişim kuran diğer kişiler

Bireyler hakkındaki kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız, ifşa etmemiz ve işlememiz koşullara bağlı olarak değişecektir. Bu gizlilik bildirimi, genel gizlilik ve veri koruma uygulamalarımızı açıklamayı amaçlamaktadır. Bazı durumlarda, veri toplama ve işleme uygulamalarımız hakkında farklı veya ek bildirimler sağlanabilir ve belirli kişisel bilgileri işlememize uygulanabilir.

Kişisel bilgi. Bu gizlilik bildiriminde, "kişisel bilgi" terimini kullanımımız, "kişisel veriler" ve "kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler" gibi geçerli gizlilik yasaları kapsamındaki diğer benzer şartları içermektedir. Genel olarak kişisel bilgiler; belirli bir kişiyi tanımlayan, bunları ilgilendiren, açıklayan veya bunlarla makul şekilde ilişkilendirilen ya da bağlantı kurulan her türlü bilgiyi içermektedir.

Bu bildirim kapsamında olmayan hususlar. Bu gizlilik bildirimi, iş başvurusunda bulunanlar ve istihdam edilmek için bize başvuran adaylar ya da çalışanlarımız ve çalışan olmayan işçiler için geçerli değildir.

2. Kişisel Bilgilerin Toplanması

Genel olarak kişisel bilgilerinizi gönüllülük esasına göre toplamaktayız. Bunun yanı sıra zorunlu olarak işaretlenmiş belirli kişisel bilgileri vermeyi reddetmeniz durumunda belirli Hizmetlere erişemeyebilirsiniz veya sorunuza tam olarak yanıt veremeyebiliriz.

Kişisel bilgileri doğrudan bireylerden, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili otomatik olarak ve bazı durumlarda üçüncü şahıslardan toplayabiliriz (sosyal ağlar, platform sağlayıcıları, ödeme işlemcileri, veri sağlayıcıları ve kullandığımız belirli üçüncü taraf hizmetlerinin operatörleri gibi). 

Doğrudan topladığımız bilgiler. Bize sağladığınız bilgileri topluyoruz, örneğin:

 • bir hesap oluşturduğunuzda, iletişim bilgilerini verdiğinizde ve bize diğer kişisel bilgileri gönderdiğinizde,

 • "Bize Ulaşın" veya "Daha Fazla Bilgi" formları gibi hizmetlerimiz aracılığıyla bir formu doldurduğunuzda veya gönderdiğinizde,

 • anketlere veya yarışmalara katıldığınızda, siparişler veya talepler gönderdiğinizde veya Hizmetlerimize kaydolduğunuzda veya Hizmetlerimizi kullandığınızda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde,

 • Emlak satın almayı veya satmayı planlıyorsanız gayrimenkul aramaları ve tercihleri gibi gönderdiğiniz veya sağladığınız bilgiler, ev arama kriterleri, gayrimenkul alımı için finansman hakkında bilgiler ve gayrimenkul alım veya satımı ile ilgili diğer bilgiler.

Üçüncü şahıslardan topladığımız bilgiler. Sizin ve mülkünüzle ilgili kişisel bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan toplayabiliriz, örneğin: Realogy Holdings Corp markalarının aracılarından ve bağımsız temsilcilerinden ve diğer üçüncü şahıslardan halka açık veri tabanları, ortak pazarlama ortakları, sosyal medya platformları (arkadaş olduğunuz veya başka bir şekilde bağlı olduğunuz kişiler dâhil). Aşağıdakiler dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • Sosyal medya. Hizmetler hesabınızı bir sosyal medya hizmetine (örneğin, Twitter, Facebook, Instagram gibi) bağlamayı, oluşturmayı veya oturum açmayı seçerseniz veya Hizmetler ile iletişim kuran ayrı bir uygulama veya web sitesiyle bağlantı kurarsanız sizinle veya bu hizmetten bağlantılarınız hakkında kişisel bilgiler alabiliriz. Birçok durumda söz konusu üçüncü taraf sosyal medya hizmetlerinde bulunan gizlilik ayarları aracılığıyla bizimle hangi kişisel bilgileri paylaşacağınızı kontrol edebilirsiniz.

 • Emlak uzmanları. Önceden bir ilişkiniz olan bağımsız bir emlak uzmanına vermiş olabileceğiniz, adınızın ve e-posta adresinizin dâhil olabileceği bilgiler. Uzmanlar, yalnızca sizin adınıza Hizmetler için bir hesabı önceden doldurmak amacıyla ve sizin izniniz dâhilinde bu tür kişisel bilgileri sizden toplayabilir. Bir hesabın oluşturulmasını tamamlamamayı seçebilir ve hesap oluşturma bildirimindeki talimatları izleyerek veya söz konusu Bildirimdeki e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek bizden gelecek belirli iletişimleri iptal edebilirsiniz.

 • Mülk kayıtları. Mülk sahipliği ve devlet, yerel ve ilçe kurumları tarafından tutulan vergi kayıtları gibi halka açık veri tabanları aracılığıyla bireyler ve gayrimenkul mülkleri hakkında bilgi toplayabiliriz.

3. Kişisel Bilgilerin İşlenmesi için Yasal Gerekçeler

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") dâhil olmak üzere belirli yasalar, ilgili kişilere kullanımımız ve diğer kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi vermemizi gerektirir.

GDPR (ve diğer ilgili yasalar) uyarınca, kişisel bilgileri aşağıdaki yasal dayanaklar için işlemekteyiz:

 • Sözleşmenin ifası: sizinle olan sözleşmemizi yerine getirmek veya yürütmek için gerektiği şekilde.

 • Yasalara uygunluk: çalışma ve istihdam hukuku, sosyal güvenlik ve veri koruma, vergi ve kurumsal uyum yasaları alanındakiler dâhil olmak üzere yasal yükümlülüklere uyum ve yasal iddialara karşı savunma için

 • Meşru menfaatlerimiz: aşağıdakiler dâhil olmak üzere meşru ticari menfaatlerimiz doğrultusunda:

  • Franchise (imtiyaz sahibi) alanlar ve diğer taraflarla sözleşmelerin ifası

  • Ticari faaliyetlerimiz için küresel destek (örneğin BT) hizmetlerinin uygulanması ve işletilmesi

  • Müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama ve analitik dâhil Hizmetlerimizi iyileştirme

  • Şirketin BT sistemlerinin kötüye kullanımı veya kara para aklama dâhil olmak üzere dolandırıcılığın önlenmesi

  • Fiziksel, BT ve ağ çevre güvenliği

  • Dâhili araştırmalar

  • Birleşmeler, devralmalar ve yeniden yapılanma ve diğer ticari işlemler

 • sizin izniniz dâhilinde: onayınızı aldığımız durumlarda (GDPR (geçerli olduğu durumlarda)) ve diğer geçerli yasalar size, bu gizlilik bildiriminin sonundaki ayrıntıları kullanarak ve bizimle iletişime geçerek bunu istediğiniz zaman gerçekleştirebileceğiniz onayınızı geri çekme hakkını verir. Bazı yetki alanlarında Hizmetleri kullanımınız, bu gizlilik bildiriminde ana hatlarıyla belirtildiği gibi kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesi için zımni onay olarak alınabilir.

Ek olarak, herhangi bir bireyin hayati çıkarlarını korumak için gerektiğinde kişisel bilgilerinizi işleyebiliriz.

4. Kişisel bilgilerin kullanılması.

Kişisel bilgileri işleyebileceğimiz amaçlar koşullara bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak kişisel bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar için kullanmaktayız. GDPR veya diğer ilgili yasaların geçerli olduğu durumlarda, bu tür işlemler için yasal dayanakları parantez içinde belirledik (yasal dayanaklarımızın daha fazla açıklaması için yukarıya bakın).

 • Destek ve hizmet sağlamak: örneğin, bağımsız emlak uzmanları ve bunların bağlı kuruluşları ve Hizmetlerin diğer kullanıcıları arasındaki iletişimi göndermek veya kolaylaştırmak dâhil olmak üzere, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sağlamak (ve ilgili bilgileri göndermek), Hizmetlerimizi işletmek, Hizmetlerimize erişiminiz ve kullanımınız hakkında sizinle iletişim kurmak için, sorularınıza cevap vermek için, sorun giderme sağlamak, isteklerinizi yerine getirmek ve teknik destek sağlamak ve diğer müşteri hizmetleri ve destek amaçları için.(Yasal dayanak: sizinle olan sözleşmemizin ifası; ve meşru menfaatlerimiz)

 • İşimizi analiz etmek ve geliştirmek: Kullanıcıların Hizmetlerimize nasıl eriştiğini ve bunları nasıl kullandığını daha iyi anlamak, Hizmetlerimizi ve iş operasyonlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek ve yeni özellikler, teklifler ve hizmetler geliştirmek dâhil olmak üzere anketler ve müşteri memnuniyeti anketleri gibi diğer değerlendirmeler yapmak ve diğer araştırma ve analitik amaçlar için. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz)

 • İçeriği ve deneyimleri kişiselleştirmek: özellikler, içerik, sosyal bağlantılar ve yönlendirmeler sağlamak veya önermek dâhil olmak üzere Hizmetlerimizde gönderdiğimiz veya gösterdiğimiz içeriği uyarlamak, konum özelleştirme ve kişiselleştirilmiş yardım ve talimatlar sunmak ve deneyimlerinizi başka şekilde kişiselleştirmek için. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya sizin izniniz dâhilinde)

 • Reklam, pazarlama ve tanıtım amaçlı: sizle daha bağlantılı reklamlarla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek dâhil olmak üzere size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek için, Hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler hakkında sizinle iletişim kurmak için ve promosyonları ve yarışmaları yönetmek için. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya sizin izniniz dâhilinde)

 • İşimizi güvence altına almak ve korumak: iş süreçlerimizi, varlıklarımızı, Hizmetlerimizi, ağımızı ve bilgi ve teknoloji kaynaklarımızı korumak ve güvence altına almak dâhil olmak üzere dolandırıcılık, yetkisiz erişim, herhangi bir kişinin veya üçüncü tarafın haklarına veya güvenliğine yönelik potansiyel tehditler içeren durumları veya diğer yetkisiz faaliyetleri veya suistimalleri araştırmak, önlemek, tespit etmek ve bunlarla ilgili işlem yapmak. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya yasalara uygunluğumuz)

 • Yasal haklarımızı savunmak: fiili ve potansiyel yasal ihtilafları ve iddiaları yönetmek ve bunlara yanıt vermek ve üçüncü şahıslarla beklenen veya fiili dava bağlamında dâhil olmak üzere haklarımızı veya çıkarlarımızı başka şekilde tesis etmek, savunmak veya korumak. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya yasalara uygunluğumuz)

 • Denetim, raporlama, kurumsal yönetim ve iç operasyonlar: mali, vergi ve muhasebe denetimleriyle ilgili olanlar dâhil olmak üzere operasyonlarımızın, mahremiyetimizin, güvenliğimizin ve mali kontrollerimizin, riskimizin ve yasal yükümlülüklere uygunluğun denetimleri ve değerlendirmeleri genel işimiz, muhasebe, kayıt tutma ve yasal işlevlerimiz ve işimizin tamamının veya bir kısmının fiili veya öngörülen birleşme, devralma, varlık satışı veya devri, finansmanı, iflası veya yeniden yapılandırılması ile ilgili işlemler. (Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya yasalara uygunluğumuz)

 • Yasal yükümlülüklere uymak: yasalara, yasal yükümlülüklerimize ve yasal sürecimize, bu tür teminatlara, mahkeme celplerine, mahkeme kararlarına ve düzenleyici veya yasa uygulama taleplerine uymak.(Yasal dayanak: meşru menfaatlerimiz ve/veya yasalara uygunluğumuz)

Toplu ve tanımlanmamış bilgiler. İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi değerlendirmek, iyileştirmek ve geliştirmek, sektörümüzle ilgili karşılaştırma raporları hazırlamak ve diğer araştırma, pazarlama ve analitik amaçları için kişisel bilgilerin kimliğini gizleyebilir ve anonim ve toplu veri setleri ve raporlar oluşturabiliriz.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİN İFŞASI

Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri aşağıda belirtildiği şekilde veya toplama ya da paylaşım sırasında başka türlü ifşa edebiliriz.

 • Servis sağlayıcıları: Kişisel bilgileri, bu bilgileri bizim için barındırma sağlayıcıları, denetçiler, danışmanlar, danışmanlar ve müşteri hizmetleri ve destek sağlayıcıları gibi hizmetleri gerçekleştirmek için kullanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ifşa edebiliriz.

 • Bağlı şirketler ve iştirakler: Kişisel bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle (yani bizimle ortak mülkiyet, kontrol veya yönetim altında bulunan şirketler) paylaşabiliriz - kullanım bu gizlilik bildirimine tabi olacaktır.

 • Üçüncü şahıslar. Kişisel bilgileri, Hizmetlerimizi sağlamak, isteklerinizi kolaylaştırmak veya sizin onayınız ve izninizle üçüncü şahıslara ifşa edebiliriz: 

  • Hizmetler aracılığıyla talep ettiğiniz hizmetleri sağlamalarını sağlamak için bağımsız gayrimenkul uzmanları ve emlak komisyonculuğu şirketlerinin sahipleri ve operatörleri ile.

  • üçüncü şahıslar veya bizim tarafımızdan yapılan bir ortaklık veya promosyon teklifi aracılığıyla size talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak için üçüncü şahıslar ile.

  • kamu tarafından veya genel olarak Hizmetlerin kayıtlı kullanıcıları tarafından görülebilen yorumlar, sosyal medya gönderileri veya diğer özellikler gibi Hizmetlerin halka açık bir bölümüne gönderirseniz kamu ile.

  • örneğin Hizmetlerle entegre olan diğer uygulamalar veya web siteleri veya entegre ettiğimiz Hizmetler gibi Bilgileri paylaşmamıza izin vermeyi seçtiğiniz üçüncü taraflar ile.

  • size daha kişiselleştirilmiş içerik ve reklamlar sunmak ve kampanyaların etkinliğini izlemek için birlikte çalıştığımız üçüncü taraflar ile.

 • İş transferleri: Yasaların izin verdiği yerlerde bu tür olaylardan önce yürütülen durum tespiti ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere varlıklarımızın fiili veya öngörülen birleşmesi, satışı ve devri, işimizin tamamının veya bir kısmının iktisabı, finansmanı veya yeniden yapılandırılması, iflas veya benzeri olayların bir parçası olarak kişisel bilgileri ifşa edebilir veya aktarabiliriz.

 • Yasal olarak gerekli hususlarda: Kişisel bilgileri, yasalar gereği yapmamız gerekirse ifşa edebiliriz (örneğin, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere veya diğer mercilere; örneğin bir mahkeme celbi veya mahkeme kararına yanıt olarak).

 • Haklarımızı koruma: Kişisel bilgileri, bize karşı ileri sürülen iddialara yanıt vermek veya yasal süreçlere uymak (örneğin mahkeme celpleri veya emirler), sahtekarlığı önleme, risk değerlendirmesi, soruşturma ve bizim, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için gerekli görürsek ifşa edebiliriz.

Anonimleştirilmiş ve Toplu Veriler. Araştırma, pazarlama, reklam, analiz ve diğer amaçlar için toplu veya kimliği belirsiz bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz.

6. Çerezler, İzleme ve Analiz

Kullanıcılar Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinde Hizmetlerimiz; cihaz, kullanım ve göz atma bilgilerini toplamak için birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri, piksel etiketleri, eklentileri ve diğer araçları kullanabilir. Örneğin Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde, Hizmetlerimizdeki faaliyetlerinizle ilişkili tarih ve saat damgalarının yanı sıra sunucumuz IP adresinizi (ve bağlantılı konum bilgisi) ve internet tarayıcınızın türü, Ortam Erişim Kontrol (MAC) adresiniz, bilgisayar türü (Windows veya Macintosh), ekran çözünürlüğü, işletim sistemi adı ve sürümü, cihaz üreticisi ve modeli, dili, görüntülediğiniz sayfaları ve Hizmetlerde seçtiğiniz bağlantıları gibi diğer bilgileri kaydedebilir.

Bilgileri güvenlik amacıyla, gezinmeyi kolaylaştırmak, Hizmetleri kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek, reklam kampanyalarımızı iyileştirmek ve ölçmek ve hem Hizmetlerimizde hem de üçüncü taraf web sitelerinde ilgili reklamlarla kullanıcılara daha iyi ulaşmak için kullanırız. Ayrıca tasarımlarını ve işlevselliğini sürekli olarak iyileştirmek, nasıl kullanıldıklarını anlamak ve bunlarla ilgili soruları çözmemize yardımcı olmak için Hizmetlerin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgiler toplarız.

Çerezler. Çerezler; web sitelerinde geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, dil tercihleri ve diğer anonim trafik verileri gibi web sitelerini kullanımınızla ilgili bilgileri depolamak ve bazen toplamak için bir web sitesinin sabit sürücünüze aktardığı küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanılma şeklini kontrol edebilirsiniz. Tarayıcınızda çerezleri reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Ancak böyle bir ayar seçmeniz Hizmetlerimizin işleyişini etkileyebilir. Tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, sistemimiz Hizmetimize eriştiğinizde veya oturum açtığınızda çerezler yayınlayacaktır.

 • Temel çerezler Hizmet içinde hareket etmenizi ve özelliklerini kullanmanızı sağladıkları için önemlidir. Bu çerezler olmadan, giriş bilgilerinizi doğrulamama veya Hizmette ilerlerken oturum açtığınızı hatırlama gibi işlemleri yapamayız.

 • İşlevsellik çerezleri yaptığınız seçimleri (bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamamıza ve Hizmeti sizin için gelişmiş özellikler ve içerik sağlayacak şekilde uyarlamamıza izin vermektedir. Örneğin, giriş bilgilerinizi hatırlamak veya bir sonraki girişinizde takma adınızı hatırlamak için kullanılabilirler. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için, örneğin Hizmet hakkında bir yorum bırakmak için de kullanılabilirler.

 • Analiz ve performans çerezleri Hizmetin nasıl kullanıldığı, örneğin kullanıcıların en sık hangi sayfaları ziyaret ettiği ve belirli sayfalarda herhangi bir hata mesajı görüntülenip görüntülenmediği hakkında bilgi toplamaktadır. Bu tanımlama bilgileri kullanılarak toplanan bilgiler, Hizmetteki etkinliği izlemek ve nasıl kullanıldığını anlamak için kullanılır.

Bir veya daha fazla çerezi devre dışı bırakmanız durumunda devre dışı bırakılmış tercihiniz ayarlanmadan önce çerezlerden toplanan bilgileri kullanmaya devam edebiliriz. Ancak daha fazla bilgi toplamak için devre dışı bırakılan çerezi kullanmayı bırakacağız.

Hangi çerezlerin ayarlandığını ve bunları nasıl yönetip sileceğinizi de içeren çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin.

Piksel etiketleri ve diğer benzer teknolojiler. Piksel etiketleri (web işaretçileri ve net GIF'ler olarak da bilinir), diğer şeylerin yanı sıra, Web Sitelerinin kullanıcılarının (e-posta alıcıları dâhil) eylemlerini izlemek, pazarlama kampanyalarımızın başarısını ölçmek ve Web Sitelerinin kullanımı ve yanıt oranları hakkında istatistikler derlemek için bazı Web Siteleriyle bağlantılı olarak kullanılabilir. Biz ve hizmet sağlayıcılarımız; e-posta yanıt oranlarını izlememize, e-postalarımızın ne zaman görüntülendiğini belirlememize, e-postalarımızın iletilip yönlendirilmediğini izlememize ve analitik yürütmemize yardımcı olmak için müşterilerimize HTML e-postalarında piksel etiketleri de kullanabiliriz.

Günlük dosyaları. Çoğu tarayıcı; IP adresiniz, cihaz türü, ekran çözünürlüğü, işletim sistemi sürümü ve internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi belirli bilgileri toplar. Bu bilgiler otomatik olarak toplanır ve günlük dosyalarında saklanır.

Üçüncü taraf analiz araçları. Web Sitelerimiz, Web Sitelerinin kullanımıyla ilgili bilgileri toplamak ve analiz etmek ve faaliyetler ile eğilimleri raporlamak için tanımlama bilgileri ve benzer teknolojileri kullanan Google Analytics gibi üçüncü taraflarca işletilen otomatik cihazlar ve uygulamalar kullanır. Bu hizmet ayrıca diğer web sitelerinin, uygulamaların ve çevrimiçi kaynakların kullanımına ilişkin bilgi toplayabilir. Www.google.com/policies/privacy/partners/ adresine giderek Google'ın uygulamaları hakkında bilgi edinebilir ve https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulunan Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini indirerek bunlardan vazgeçebilirsiniz.

Takip Etme Sinyalleri. Lütfen Web Sitelerimizin, tarayıcınızın tarayıcınızın sahip olabileceği "Takip Etme" özelliği aracılığıyla iletebileceği herhangi bir sinyali tanımadığını veya yanıt vermediğini göz önünde bulundurun. Web Sitelerimizdeki çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda tarayıcınızın sahip olabileceği 'Takip Etme' özelliğine güvenmemelisiniz. 

7. İlgi Alanına Dayalı Reklamcılık

Bazı Web Sitelerimizde, Hizmetlerimizde reklam görüntülemek ve üçüncü taraf siteler, mobil uygulamalar ve çevrimiçi hizmetlerdeki reklamlarımızı yönetmek için üçüncü taraf reklam ağları, analiz şirketleri, ölçüm hizmetleri ve diğerleri ("üçüncü taraf reklam şirketleri") ile birlikte çalışabiliriz. Biz ve bu üçüncü taraf reklam şirketleri; Web Sitelerimizde tarama geçmişi, IP adresi, cihaz kimliği, çerez ve reklam kimlikleri ve diğer tanımlayıcılar, genel konum bilgileri gibi bilgileri toplamak için çerezler, piksel etiketleri ve diğer araçlar ile izninize tabi olarak cihazınızın coğrafi konum bilgilerini kullanabiliriz. Size daha bağlantılı reklamlar ve içerik sağlamak ve bu tür reklamların ve içeriğin başarısını değerlendirmek için bu bilgileri kullanırız.

Yukarıdaki çerez açıklamalarını okuyarak üçüncü taraf reklam şirketi çerezlerine ilişkin tercihlerinizin bu Hizmet tarafından nasıl ayarlanacağını yönetebilirsiniz.

Üçüncü şahıs sitelerinde hedefli reklamları görüntülemek ve pazarlama ve kampanyalarımızın başarısını ölçmek için birlikte çalışabileceğimiz üçüncü şahıslar hakkında bilgi için lütfen yukarıdaki çerez açıklamalarına da göz atın. Aşağıdaki endüstri web sitelerinden hedeflenen veya "ilgi alanına dayalı reklamcılık" hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve birçok reklam ağından vazgeçebilirsiniz:

8. SOSYAL ÖZELLİKLER VE ÜÇÜNCÜ TARAF EKLENTİLERİ

Hizmetler, Hizmetlerde oturum açmanıza veya Hizmetler üzerinde gerçekleştirdiğiniz eylemleri paylaşmanıza olanak tanıyan sosyal paylaşım özellikleri ve diğer ilgili araçlarla entegre olabilir. Bu tür özellikleri kullanmanız, sosyal paylaşım servisiyle oluşturduğunuz ayarlara bağlı olarak arkadaşlarınızla veya halkla bilgi paylaşımına olanak tanımaktadır. Sağladığınız veya onlar aracılığıyla paylaştığınız verileri nasıl işledikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu sosyal paylaşım hizmetlerinin gizlilik politikalarına göz atın. Bu bağlamda üçüncü şahıs sosyal medya hesaplarınıza şifreler almayız veya saklamayız.

9. KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI TRANSFERLERİ

Hizmetler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan sunucularda barındırılmaktadır. Bazı ülkelerin kendi ülkenizle aynı düzeyde veri koruması sağlamayabileceğini göz önünde bulundurun. Örneğin, Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre'de (topluca "EEA") bulunuyorsanız kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve muhtemelen diğer yetki bölgelerine (örneğin sahip olduğunuz bir mülkün bulunduğu yere) aktarılacaktır. Bu durum da yerel veri koruma yasalarınız kapsamında aynı koruma seviyesini sağlamayabilir. Bu gibi durumlarda, uygun kişisel bilgi aktarımı önlemlerini temel alırız. Aşağıda ayrıntıları verilen şekilde bizimle iletişime geçerek bu korumalar hakkında bir kopya veya bilgi talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

10. GÜVENLİK

Kişisel bilgileri yetkisiz erişim, kullanım ve ifşadan korumaya yardımcı olmak için teknik, idari ve fiziksel kontroller kullanıyoruz. Böyle durumlarda bile makul çabalarımıza rağmen hiçbir güvenlik önlemi hiçbir zaman mükemmel veya aşılmaz değildir. Hesabınızın güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda lütfen aşağıdaki Bölüm 16 ("Bize Ulaşın") uyarınca bizi derhal bilgilendirin.

11. VERİ SAKLAMA

Daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya yasalarca izin verilmedikçe kişisel bilgilerinizi bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca saklayacağız. Kişisel bilgileri, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizin, mesleki tazminat yükümlülüklerimizin gerektirdiği veya yasal haklarımızı ve çıkarlarımızı veya başkalarının çıkarlarını tesis etmek, savunmak veya korumak için gerekli olduğuna inandığımız durumlarda daha uzun süre saklayabiliriz. İşlemci olarak ele aldığımız veriler ve dosyalar ile ilgili olarak bu kişisel bilgileri müşterilerimizin talimatlarına uygun olarak saklarız.

12. HAKLARINIZ VE SEÇİMLERİNİZ

Pazarlama. Bizimle iletişime geçerek veya her e-postada bulunan abonelikten çıkma mekanizmasını kullanarak ileriye dönük olarak bizden pazarlama ile ilgili iletişimleri almayı tercih edebilirsiniz. Makul ölçüde uygulanabilir olduğunda talebinizi yerine getirmeye çalışacağız. Bizden pazarlamayla ilgili e-postaları almayı tercih etmemeniz durumunda yine de vazgeçemeyeceğiniz önemli idari mesajlar gönderebileceğimizi lütfen göz önünde bulundurun.

Çerezler ve benzer teknolojiler. Lütfen belirli çerezler için tarayıcınızı veya cihaz ayarlarınızı gözden geçirin ve çerezlerle ilgili belirli seçimleri kullanmak için yukarıya bakın.

Erişim, değişiklik ve silme. Yürürlükteki gizlilik yasaları kapsamında, belirli yasal sınırlamalara ve gerekliliklere tabi olarak elimizde bulunan kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınızı gözden geçirme, değişiklik yapma, silme veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Böyle bir gizlilik yasasına tabi olmanız halinde kişisel bilgilerinizle ilgili olarak aşağıdakiler aracılığıyla bize bir talep gönderebilirsiniz:

 • [email protected] adresinden bize talebinizi ileterek

 • (888) 778-6995 numaralı telefondan (ücretsiz) bizimle iletişime geçerek

Kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel tutmak için gerekli adımları atmak için geçerli yasaları takip etmekteyiz. Geçerli bir gizlilik yasası kapsamındaki talebinizde lütfen kişisel bilgilerinizin veri tabanımızdan gizlenmesini isteyip istemediğinizi, değiştirmek istediğiniz kişisel bilgileri bize bildirin ve kişisel bilgilerinizi kullanmamıza hangi sınırlamaları koymak istediğinizi bize bildirin. Yalnızca (a) geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda ve (b) isteğinizi bize göndermek için kullandığınız belirli e-posta adresiyle ilişkili kişisel bilgilerle ilgili talepleri yerine getirebiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Makul ölçüde uygulanabilir olduğunda talebinizi yerine getirmeye çalışacağız.

CCPA ve GDPR kapsamındaki bireysel haklar hakkında bilgi için lütfen Bölüm 17'ye ("Belirli Yetki Alanları için Ek Bilgiler") bakın.

Devre dışı bırakma. Bu sayfanın altındaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak hesabınızı devre dışı bırakmak için hizmetlerin çoğuna erişemeyeceksiniz. Hesabınızın devre dışı bırakılmasını talep etmeniz durumunda bile bu isteği yerine getirmenin biraz zaman alabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

Taleplere Yanıt Verme. Kayıt tutma amacıyla ve/veya değişiklik veya silme talebinde bulunmadan önce başlattığınız herhangi bir işlemi tamamlamak için belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen göz ardı etmeyin. Veri tabanlarımızda ve diğer kayıtlarda kalacak ve silinmeyecek artık bilgiler de mevcut olabilir. Örneğin, başkalarına borçlu olduğumuz gizlilik yükümlülüğünü etkiliyorsa veya talebi farklı bir şekilde ele alma hakkına sahip olmamız halinde talebinizi her zaman tam olarak karşılayamayabiliriz.

Belirli yetki bölgeleri için ek bilgiler. Bizim için geçerli olan tüm gizlilik yasaları kapsamında bireylerin gizlilik haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bazı gizlilik yasaları, söz konusu gizlilik bildiriminin sonunda belirttiğimiz gibi, ilgili tüketicilere bireysel haklar hakkında belirli bilgiler vermemizi gerektirir:

 • Kaliforniya: Kaliforniya'da ikamet etmeniz durumunda Kaliforniya gizlilik yasaları kapsamında aşağıdaki Bölüm 17'de belirtilen kişisel bilgilerinizle ilgili belirli haklara sahip olacaksınız.

 • AB/AEA: Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunmanız durumunda aşağıda Bölüm 17'de GDPR kapsamındaki haklarınız hakkında daha fazla ayrıntı sunmaktayız.

13. ÇOCUKLAR

Hizmetler, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve çocuklardan bilerek herhangi bir kişisel bilgi toplamamakla birlikte veya Hizmetlerimizin kullanımını bilinçli bir şekilde takip etmemekteyiz. 16 yaşın altındaki bir çocuk hakkında kişisel bilgilerin toplandığı konusunda gerçek bilgiye sahip olmamız durumunda bu tür kişisel bilgileri silmeye çalışmak için uygun adımları atacağız.

14. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Hizmetler, üçüncü taraf hizmetlerine bağlantılar içerebilmektedir. Bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen franchise sahipleri dâhil olmak üzere üçüncü tarafların web sitelerine sahip olmamakla birlikte onları işletmeyiz veya kontrol etmeyiz. Buna göre, bu Bildirim üçüncü şahıslar tarafından sürdürülen veya işletilen herhangi bir hizmet için geçerli değildir. Bu bağlantılara tıkladığınızda, söz konusu hizmetin gizlilik politikasına veya benzer beyan ve kullanım koşullarına tabi olacağınız üçüncü taraf bir web sitesine gideceksiniz ve söz konusu politika beyanını okumanızı öneririz. Diğer hizmetlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmamakla birlikte kişisel bilgilerin bu üçüncü şahıslar tarafından kullanılması ve açıklanmasıyla ilgili eylemler dâhil olmak üzere eylemlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu açıkça reddetmekteyiz.

15. BU BİLDİRİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Söz konusu Bildirimi herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Kişisel bilgileri toplama, kullanma, ifşa etme veya başka bir şekilde işleme şeklimizde önemli bir değişiklik yapmamız durumunda Hizmetlerde bu tür bir değişiklikle ilgili olarak görünür bir bildirim yayımlayacağız. Bu Bildirimde yapılacak herhangi bir önemli değişiklik, güncellenmiş Bildirimi yayınlamamızdan 10 gün sonra veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde yürürlüğe girecektir. Yasaların gerektirdiği hallerde, söz konusu Bildirimde yaptığımız herhangi bir önemli değişiklik için önceden onayınızı isteyebiliriz.

16. İLETİŞİM

Söz konusu Bildirim ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması durumunda lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

 • E-posta: [email protected] 

 • Posta adresi: 175 Park Ave., Madison, NJ 07940 Attn: Data Privacy

 • Telefon numarası: (888) 778-6995

17. BELİRLİ YETKİ BÖLGELERİ İÇİN İLAVE BİLGİLER

Kaliforniya Mukimleri

Bu bölümde, ister online ister çevrimdışı olarak toplanan kişisel bilgilerini nasıl işlediğimize ilişkin belirli bilgileri sağlamamızı gerektiren Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (''CCPA'') dâhil olmak üzere, Kaliforniya gizlilik yasaları kapsamında gerekli olduğu şekilde Kaliforniya'da ikamet edenlere yönelik bilgiler sağlamaktayız. Bu bölüm, eyalet veya federal hükümetler tarafından yasal olarak kullanıma sunulan kamuya açık bilgileri veya CCPA kapsamında bir muafiyete tabi olan diğer kişisel bilgileri ele almamakta veya işlememize uygulanmamaktadır.

Topladığımız ve açıkladığımız kişisel bilgi kategorileri. Kaliforniya'da ikamet eden bir kişi hakkındaki kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız ve bu bilgileri açıklamamız, söz konusu ikamet edenle olan etkileşimimizin veya ilişkimizin koşullarına ve niteliğine bağlı olarak değişecektir. Aşağıdaki tablo, genel olarak Kaliforniya'da ikamet edenler hakkında topladığımız kişisel bilgi kategorilerini (CCPA'da tanımlandığı şekilde) ve bu kategorileri bir iş amacıyla başkalarına nasıl açıkladığımızı göstermektedir. 

Toplanan kişisel bilgi kategorileri

Ticari Amaç İçin Açıklayabileceğimiz Üçüncü Taraflar

Tanımlayıcılar: gerçek ad, takma ad, adres, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü (IP) adresi, e-posta adresi, hesap adı, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, pasaport numarası veya diğer benzer tanımlayıcılar gibi doğrudan tanımlayıcılar.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • reklamcılık ağları

 • veri analizi sağlayıcıları

 • sosyal medya

 • işletim sistemleri ve platformlar

Müşteri Kayıtları: ad, dijital imza, adres, telefon numarası, e-posta ve diğer iletişim bilgileri, devlet tanımlayıcılar, finansal ve ödeme bilgisi gibi Hizmetlerimize erişmek veya onu kullanmak için bize verdiğiniz kişisel bilgileri içeren kağıt ve elektronik müşteri kayıtları.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • işletim sistemleri ve platformlar

Korumalı Sınıflandırmaların Özellikleri: engellilik ve sağlık bilgileri (örneğin, ev sahipliği yaptığımız etkinliklerde size kolaylık sağlamak için toplayabileceğimiz) ve bize sağladığınız diğer profil bilgileri gibi. 

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

Ticari Bilgiler: satın alınan, elde edilen veya dikkate alınan gayrimenkul, ürün veya hizmetlerin kayıtları veya diğer satın alma veya kullanım geçmişleri veya eğilimleri dâhil.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • veri analizi sağlayıcıları

 • sosyal medya

 • işletim sistemleri ve platformlar

Kullanım verisi: internet veya diğer elektronik ağ etkinliği. Tarama geçmişi, arama geçmişi ve bir tüketicinin bir internet web sitesi, uygulaması veya reklamıyla etkileşimine ilişkin bilgiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • reklamcılık ağları

 • veri analizi sağlayıcıları

 • sosyal medya

Coğrafi Konum Verileri: belirli bir kişi veya cihaz hakkında kesin coğrafik konum bilgileri.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • işletim sistemleri ve platformlar

Ses, Video ve diğer Elektronik Veriler: CCTV görüntüleri ve termal gösterimler (örneğin, ofislerimize gelen ziyaretçilerden toplanan), fotoğraflar ve arama kayıtları gibi sesli, elektronik, görsel, termal, olfaktör veya benzeri bilgiler. 

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • emlak uzmanları

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

İstihdam Geçmişi: mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • emlak uzmanları

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

Eğitim bilgisi: eğitim geçmişi ve durumu.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • emlak uzmanları

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

Çıkarımlar: Bir mukimin tercihlerini, özelliklerini, psikolojik eğilimlerini, eğilimlerini, davranışlarını, tutumlarını, zekasını, yeteneklerini veya yeteneklerini yansıtan bir profil oluşturmak için yukarıda tanımlanan herhangi bir bilgiden alınan çıkarımlar.

 • hizmet sağlayıcılar 

 • danışmanlar ve acenteler

 • devlet kurumları ve kanun yaptırımı

 • bağlı kuruluşlar ve yan kuruluşlar 

 • emlak uzmanları

 • reklamcılık ağları

 • veri analizi sağlayıcıları

Yukarıdaki hususlara ek olarak, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorilerinden herhangi birini, sizin talimatınız veya onayınız doğrultusunda ya da özel taleplerinizi yerine getirmek için gerektiğinde diğer üçüncü taraflara açıklayabiliriz.

Satılan Kişisel Bilgi Kategorileri. CCPA, kapsamlı anlamıyla bir "satışı", parasal veya diğer değerli bir bedel karşılığında kişisel bilgilerin üçüncü bir tarafa açıklanmasını veya kullanıma sunulmasını içerecek şekilde tanımlamaktadır. Kişisel bilgileri bu tür üçüncü şahıslardan parasal tazminat karşılığında üçüncü şahıslara açıklamamakla birlikte, CCPA tarafından tanımlanan belirli kişisel bilgi kategorilerini “satabiliriz”. Örneğin, Tanımlayıcıları, Kullanım Verilerini, Müşteri Kayıtlarını, Ticari Bilgileri ve Profilleri bağlı kuruluşlarımız ve yan şirketlerimizle paylaşabiliriz (örneğin, kendi kayıtlarını iyileştirmeleri için ve diğer amaçlar için). Ayrıca reklam ve pazarlama kampanyalarımızı iyileştirmek ve ölçmek için Tanımlayıcıları, Kullanım Verilerini ve Ticari Bilgileri reklam ağları ve veri analizi sağlayıcıları için kullanılabilir hale getirebiliriz (bazı web sitelerimizdeki çerezler ve etiketler aracılığıyla).

Kişisel Bilgi Kaynakları. Yukarıdaki Kişisel Bilgi Toplamamız bölümünde daha ayrıntılı açıklandığı üzere, aşağıdaki kaynaklardan kişisel bilgiler toplayabiliriz:

 • doğrudan bireyden 

 • Realogy grup markalarının komisyoncuları ve bağımsız temsilcileri dâhil emlak uzmanları

 • mülk kayıtları 

 • kamu kayıtları

 • reklamcılık ağları

 • veri analizi sağlayıcıları

 • sosyal medya

 • devlet kurumları

 • veri komisyoncuları

 • bağlı kuruluş ve yan şirketler

Kaliforniya Mukimlerininin Hakları. Genel olarak, Kaliforniya'da ikamet edenler CCPA kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel Bilgileri Satmama (Vazgeçme): kişisel bilgilerinin satışından vazgeçmek için. CCPA tarafından tanımlanan şekilde Kaliforniya'da ikamet edenler hakkında kişisel bilgileri "satabiliriz", ancak 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz mukimler hakkındaki kişisel bilgileri satmayız. Kaliforniya'da ikamet edenler, kişisel bilgilerinin tarafımızca aşağıda belirtildiği şekilde satışından vazgeçebilirler.  

 • Silme Hakkı: kendileri hakkında topladığımız kişisel bilgilerinin silinmesini talep etmek ve belirli istisnalara tabi olarak bu tür kişisel bilgilerin silinmesini sağlamak. 

 • Bilme Hakkı: son 12 ay içinde kendileri hakkında topladığımız kişisel bilgilerle ilgili olarak, aşağıdakileri onlara açıklamamızı talep etmek için (yılda iki defaya kadar ve belirli muafiyetlere tabi olarak): 

  • toplanan kişisel bilgi kategorileri;

  • kişisel bilgi kaynaklarının kategorileri;

  • kendileri hakkında bir iş amacıyla açıkladığımız veya sattığımız kişisel bilgi kategorileri; 

  • iş amacıyla açıkladığımız veya kişisel bilgilerini sattığımız üçüncü taraf kategorileri;

  • kişisel bilgilerini toplamak veya satmak için iş veya ticari amaçlar ve

  • kendileri hakkında topladığımız belirli kişisel bilgi bölümlerinin bir nüshası.

 • Ayrımcılık yapmama hakkı: CCPA kapsamındaki haklarını kullanmak için ayrımcılığa tabi olmama hakkı. 

Talep Gönderme. Kişisel Bilgileri Satmama (Vazgeçme) Talepleri, Bilme Talepleri ve Silme Talepleri aşağıdaki şekilde gönderilebilir:

Kaliforniya mukimlerinden alınan doğrulanabilir taleplere yasaların gerektirdiği şekilde yanıt vereceğiz. Bir bilme talebi veya bir silme talebi gönderdiğinizde, sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri kayıtlarımızdaki bilgilerle eşleştirerek talebinizi doğrulamak için adımlar atacağız. İsteğinizi işleyebilmemiz ve doğrulayabilmemiz için web formumuzdaki gerekli tüm alanları doldurmalısınız (veya başka bir şekilde bize yukarıdaki ücretsiz numara aracılığıyla bu bilgileri sağlamalısınız). Bazı durumlarda talebinizi doğrulamak veya gerektiğinde talebinizi işleme koymak için ek bilgi talep edebiliriz. Talebi yeterince doğrulayamamanız durumunda talep sahibini bilgilendireceğiz. Yetkili temsilciler, e-posta veya telefon yoluyla bizimle iletişime geçerek başka bir kişi adına bir talep başlatabilir ve yetkili temsilcilerin yetkilerini kanıtlamaları istenecektir. Ayrıca ilgili tüketicinin kimliğini ve yetkili temsilcinin yetkisini doğrudan doğrulamasını da isteyebiliriz. 

Mali teşvikler. CCPA kapsamında “mali teşvikler” olarak kabul edilen belirli programları veya teklifleri kullanıma sunabilirsek bu tür teşviklerin maddi koşullarını bildirecek ve bu tür teşvik programlarına dâhil etmeden önce bireylerden onay alacağız.

Kaliforniya İlgili Yasası Uyarınca Haklar. Kaliforniya'da ikamet edenler; kurulmuş bir iş ilişkisi olan işletmelerden (1) ad, adres, e-posta adresi ve müşteriye sağlanan hizmetlerin türü gibi, bir işletmenin üçüncü şahısların doğrudan pazarlama amaçları için bir önceki yılda üçüncü şahıslara açıkladığı bilgiler gibi kişisel bilgiler ve (2) isimler ve tüm bu tür üçüncü şahısların adresleri gibi kişisel bilgi kategorilerinin bir listesini isteyebilir. Yukarıdaki bilgileri talep etmek için lütfen yukarıdaki "İletişim" bölümünden bize yazarak bizimle iletişime geçin. Bu tür talepleri aldıktan sonra 30 gün içinde yanıtlayacağız. 

Gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki "İletişim" bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçin.

Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık

GDPR (uygun olduğu hallerde), veri sahiplerine kişisel bilgileriyle ilgili aşağıdaki hakları verir:

 • Erişim hakkı: Sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğine dair bizden onay alma ve bu durumda kişisel bilgilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz. Erişilen bilgiler, (diğerlerinin yanı sıra) işlemenin amaçlarını, ilgili kişisel bilgi kategorilerini ve kişisel bilgilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcıları veya alıcı kategorilerini içerir. İşleme tabi tutulan kişisel bilgilerin bir nüshasını alma hakkına sahipsiniz. Sizin tarafınızdan talep edilen diğer nüshalar için idari maliyetlere bağlı olarak makul bir ücret talep edebiliriz.

 • Kişisel bilgileri düzeltme ve tamamlama hakkı: yanlış verilerin düzeltilmesini ve eksik verilerin tamamlanmasını talep edebilirsiniz. Verilerinizi aktardığımız ilgili üçüncü tarafları, yasal olarak mecburiyetimiz olması durumunda düzeltme ve tamamlama hakkında bilgilendireceğiz.

 • Silme hakkı (unutulma hakkı): Sizinle ilgili kişisel bilgilerin silinmesini aşağıdaki sınırlı durumlarda bizden alma hakkına sahipsiniz:

  • toplandığı amaçlar için artık gerekli olmadığı durumlar veya

  • izninize geri çektiğiniz durumlarda (veri işlemenin izne dayalı olduğu hallerde) veya

  • makul bir itiraz hakkının ardından veya

  • hukuka aykırı olarak işlenmişse veya

  • tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için verilerin silinmesi gerekir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi aşağıdakiler için gerekli olduğu hallerde kişisel bilgileri silme talebinize uymak zorunda değiliz:

 • yasal bir yükümlülüğe uygunluk veya

 • yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması.

 • İşlemenin kısıtlanması hakkı: Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını bizden alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, ilgili veriler işaretlenecek ve tarafımızdan yalnızca belirli amaçlar için işlenecektir. Bu hak yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  • kişisel bilgilerinizin doğruluğuna itiraz edildiğinde, doğruluğunu onaylamamıza izin vermek için veya

  • işlemin yasadışı olması durumunda, ancak kişisel bilgilerin silinmesini istememeniz durumunda veya

  • toplanma amacı için artık ihtiyaç duyulmadığında, ancak yasal iddialar oluşturmak, uygulamak veya savunmak için hala buna ihtiyacınız varsa veya

  • itiraz etme hakkını kullandığınızda ve ağır basan gerekçelerin doğrulanması beklemedeyse.

Kişisel bilgilerinizi, aşağıdaki durumlarda bir kısıtlama talebinin ardından kullanmaya devam edebiliriz:

 • izninizi aldıysak veya

 • yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için veya

 • başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için.

 • Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız kişisel bilgileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz ancak her durumda, işlemin (a) onayınıza veya sizinle bir sözleşmenin ifasına dayandığı ve (b) aynı zamanda otomatik araçlarla gerçekleştirildiği durumlarda bu verileri bizden engel olmaksızın başka bir kuruluşa iletme hakkına sahipsiniz.

 • İtiraz hakkı: Yasal dayanağı meşru menfaatlerimiz olan kişisel bilgilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı herhangi bir masrafa girmeden kullanabilirsiniz. Bir itirazda bulunursanız haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorunlu meşru menfaatlere sahip olduğumuzu gösterme fırsatına sahibiz. İtiraz hakkı; özellikle kişisel bilgilerinizin işlenmesi, bir sözleşmeye girmeden önce adımlar atmak veya halihazırda yapılmış bir sözleşmeyi gerçekleştirmek için gerekliyse mevcut değildir.

 • Kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamıza itiraz etme hakkı: Pazarlama amacıyla sizinle iletişim kurma şeklimizi değiştirmemizi isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama veya başka amaçlarla bağlı olmayan üçüncü şahıslara aktarmamamızı talep edebilirsiniz.

 • İzni geri çekme hakkı: Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için bize izin vermeniz halinde geri çekilmeden önce izne dayalı işlemenin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkına sahipsiniz.

 • Koruma önlemlerinin bir kopyasını alma hakkı: Kişisel bilgilerinizin AB/AEA dışına aktarıldığı güvenlik önlemlerinin bir nüshasını veya referansını elde etmeyi isteyebilirsiniz. Ticari şartları korumak için veri aktarım sözleşmelerini düzenleyebiliriz.

 • Yerel denetim otoritenize şikâyette bulunma hakkı: Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili endişeleriniz mevcutsa yerel denetim otoritenize şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Herhangi bir zamanda denetim makamınızla iletişime geçme hakkınız olmasına rağmen herhangi bir sorunu öncelikle bizimle çözmeye çalışmanızı rica etmekteyiz.