CENTURY 21 Netherlands 分部

Drève Richelle 161 B / 10 - B-1410

Waterloo, Belgium

电话: +32 (0)2 721 21 21

传真: +32 (0)2 357 52 21

[email protected]


荷兰

简介 

荷兰与加勒比海三岛国,是尼德兰王国的构成国。一般被统称为「荷兰」的尼德兰,拥有十二个省份,北荷兰与南荷兰只是其中两省,全国国土面积共四万一千五百四十三平方公里,约有一千六百万荷语人口,总人口数为欧洲第十大,经合组织更于2011年五月,点名荷兰为世界上「最快乐」的国家。首都为阿姆斯特丹,政府所在地为海牙。 

荷兰为欧盟、十国集团、北大西洋公约组织、经合组织、世界贸易组织的创始会员国,与比利时卢森堡 组成了一个经济、文化、地理三边同盟的比卢荷联盟,同时也是五个国际法庭的所在地,由于其中四个位于海牙,海牙因此被冠以「世界法律之都」的称号。 

荷兰在地形上是一个地势低洼的国家,其百分之二十的土地与百分之二十一的人口,处在低于海平面的状态下,百分之五十的土地高于海平面不到一公尺。而造成土地低于海平面的原因,大部分都是人为的,这是由于几个世纪以来大量开挖泥炭的缘故,导致地面下沉数公尺之多。 

荷兰的外国居民人数在2012年累积至三百五十万人,占其总人口的百分之二十一。移民主要来自土耳其,其次为印尼与德国。

 

国外买家的法律/税务须知 

目前,非荷兰公民也可在比利时购买或拥有房产。

 

您的CENTURY 21® 地产公司经纪人将会帮助您了解购置房产的过程,但同时也请咨询税务顾问,有关荷兰与贵国法律及税务方面的细节。